• slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika

Najboljše izvozno podjetje v Sloveniji je Incom

Izvozniki.si smo skupaj s strokovno komisijo že peto leto zapored izbirali najboljše izvozno podjetje v Sloveniji, ki svojo rast in uspeh na tujih trgih gradi na razvoju novih inovativnih izdelkov, tesnemu sodelovanju s kupci in distributerji, razvoju lastne blagovne znamke, vstopanju na nove trge in pridobivanju novih kupcev.

Letošnji zmagovalec je ajdovski Incom, največji proizvajalec sladoledov v Sloveniji. Več o njem si lahko preberete v intervjuju Ko sem rekel, da bom zgradil nov fructal, so se mi malo smejali.

Zmagovalca smo razglasili 20. septembra 2019, na Brdu pri Kranju, na 6. Konferenci slovenskih izvoznikov. Incom je bil po več kazalnikih boljši od preostalih štirih finalistov, ki so:

Z nagrado Zmagovalec slovenskega izvoza sicer v širši in poslovni javnosti promoviramo izvozne uspehe slovenskih podjetij ter poudarjamo dobre prakse, ki pripomorejo k višji dodani vrednosti podjetij samih kot tudi slovenskega gospodarstva v celoti.

Pretekli zmagovalci slovenskega izvoza

     

    

Kaj med drugim prinaša nagrada izvoznik leta? Tomaž Kmecl in Peter Novak, generalni in komercialni direktor lanskega nagrajenca družbe Kolektor Etra odgovarjata: »Nagrada nam je izboljšala ugled, povečalo se je spoštovanje do Kolektor Etre. To se jasno kaže, ker za delovna mesta, ki zahtevajo bolj izobražene kadre, po prejemu nagrade dobimo veliko več prošenj kot smo jih prej. Ko se s kandidati pogovarjamo, prav vsi omenijo, da je Kolektor Etra dobila nagrado izvoznik leta. Lahko tudi rečeva, da se ni povečalo le število prošenj za službo v našem podjetju, ampak uspemo dobiti tudi dobre kadre.« 

Prednosti sodelovanja v izboru so še:

 • brezplačna udeležba in mreženje na 6. Konferenci slovenskih izvoznikov (za vse sodelujoče),
 • primerjava z najboljšimi izvozniki in
 • predstavitev vaših najboljših praks na portalu Izvozniki.si in v vodilnem poslovnem dnevniku Finance (vsi finalisti).

Kdo je lahko sodeloval in kako so se prijavili

V izboru so lahko sodelovala podjetja, ki so pretežni izvozniki z najmanj desetimi milijoni evrov prihodkov v poslovnem letu 2018. 

Na izbor so se prijavila z izpolnjenim vprašalnikom, ki so ga poslali na izvozniki@finance.si.

Področja, ki jih je zajemal vprašalnik so:

 • glavni izvozni izdelki in storitve,
 • rezultati na glavnih izvoznih trgih,
 • izvozne strategije,
 • naložbe in načrti,
 • dolgoročna vzdržnost poslovanja v tujini,
 • napovedi izvoza za tekoče leto,
 • družbena odgovornosti podjetja…

Kako so bili izbrani finalisti izbora

Podlaga za izbor petih finalistov sta bili finančna analiza prijavljenih podjetij in kvalitativna analiza zbranih odgovorov iz vprašalnikov. V finančni analizi analitika Financ in UniCredit Banke Slovenija sta med drugim pregledala:

 • prihodke,
 • prihodke na tujih trgih,
 • EBIT,
 • EBITDA,
 • ROE,
 • ROA,
 • stroške dela,
 • število zaposlenih,
 • dodano vrednost na zaposlenega,
 • zadolženost in
 • kazalce likvidnosti.

Na osnovi teh meril sta vsa prijavljena podjetja analitika ovrednotila. Kvalitativno analizo je na podlagi izpolnjenih vprašalnikov podjetij izvedla uredniška ekipa Izvozniki.si, s katero si je ustvarila predstavo o glavnih izvoznih izdelkih in storitvah, rezultatih na glavnih izvoznih trgih, izvoznih strategijah, prodajnem modelu, izpostavljenosti tveganjem, naložbah, načrtih, družbeni odgovornosti

Na podlagi obeh analiz je uredništvo Izvozniki.si, skupaj z analitikoma, izbrala v ožji izbor 5 (finalistov) izbora za najboljšega slovenskega izvoznika.

Temu je sledila podrobna uredniška predstavitev vsakega finalista v dnevniku Finance, na tematskih straneh Izvozniki.si in na portalu Izvozniki.si.

Kako je bil izbran prejemnik nagrade

Prejemnika nagrade »Zmagovalec slovenskega izvoza« bo izbrala strokovna komisija v sestavi:

 • prof. dr. Mojmir Mrak, akademski vodja projekta Izvozniki.si in redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani,
 • Peter Novak, komercialni direktor Kolektor Etre, izvoznik leta 2017,
 • mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke,
 • Alessandro Pontoglio, vodja divizije poslovanje s podjetji in investicijsko bančništvo UniCredit Banka Slovenija,
 • Borut Zebec, analitik UniCredit Banka Slovenija,
 • Peter Frankl, direktor in odgovorni urednik Časnika Finance,
 • Jure Ugovšek, glavni analitik Časnika Finance in
 • Monika Klinar, direktorica nišnih projektov Časnika Finance.