SPLOŠNA MATURA

Koledar objave rezultatov splošne mature

Jesenski izpitni rok:

- dosežene točke praktičnega dela izpita: 4. 9. 2019 ob 9.00 do 12. 9. 2019
- rezultati jesenskega roka: 17. 9. 2019 ob 7:00 do 12. 11. 2019