Потрошачке цене у Београду, у  јуну 2019. године, смањене су за 0,4 % у односу на претходни месец. Посматрано по главним групама производа и услуга, у јуну 2019. године у односу на претходни месец, пад цена је забележен у групама: Храна и безалкохолна пића (-1,5 %), Транспорт (-0,7%) и Комуникације и Одећа и обућа за по (-0,6%). Раст цена је забележен у групи Рекреација и култура (3,0 %) || У Београду у мају 2019. године, у односу на мај 2018. године, забележено је повећање броја долазака туриста за 2 % и ноћења за 1%. Највећи број ноћења у мају 2019. године су остварили туристи из Кине 17858, Немачке 12454, Хрватске 10547, Русије 9739, Црне Горе 9090 и Босне и Херцеговине 8595. За првих пет месеци 2019. године, у односу на исти период 2018. године број долазака туриста већи је за 4 %, док је број  ноћења туриста већи за 5% || Просечна ( бруто ) зарада у периоду јануар-април 2019. износила је 92408 РСД што у односу на исти период претходне године представља номинални раст од 11,6%, а реални за 9,3%. Стопа регистроване незапослености у првом кварталу 2019. износила је 9,5%. ( По старосним групама :15-29 година - 17,7%; 30-44 године-35,1%; 45 - 65 године - 47,2%. )

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Јун, 2019

99,6

Просечне зараде

Април, 2019

93389

Индекс номиналних зарада (III/II 2019)

Април, 2019

100,0

Индекс реалних зарада (III/II 2019)

Април, 2019

99,4

Индекс индустријске производње

Мај, 2019

98,4

Број рођених

Мај, 2019

1803

Број умрлих

Мај, 2019

1965

Број склопљених бракова

Мај, 2019

1198

Број разведених бракова

Мај, 2019

249

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јул/Дец 2018

252524

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2017. 

Публикација је издата у дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда2017

 

Секретаријат за управу града Београда, сектор статистике, објавио је нову публикацију Београд у бројкама 2018

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.
Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, кликом на Београд у бројкама 2018

Преузмите:

 Жене и мушкарци у Београду, 2017

 

ПРЕДГОВОР

Публикација „ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ” настала је као резултат идентификованих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу, а са циљем креирања и спровођења политике, усмерене ка отклањању родне неједнакости, унапређењем законских решења и њиховом применом.

Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији, постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

 

Секретаријат за управу – Сектор статистике, овом публикацијом пружа посебан увид у шири избор статистичких података према полу из следећих области:

1. Становништво

2. Образовање

3. Информационо-коминикационе технологије

4. Запосленост

5. Зараде и пензије

6. Коришћење времена

7. Здравство

8. Правосуђе

С обзиром да је родна неравноправност још увек врло присутна у већини области нашег друштвеног живота, надамо се да ће ова публикација скренути пажњу на постојеће стање и иницирати доношење одговарајућих мера, усмерених ка унапређењу родне равноправности и побољшању положаја жена у граду Београду.

Редакциони одбор се посебно захваљује Републичком заводу за статистику на свесрдној помоћи приликом реализације ове публикације.


wholesale Nhl jerseys cheap Mobile phone wholesale Soccer jerseys wholesale Ncaa jerseys cheap swiss gear backpack wholesale Cheap jerseys cheap gymshark clothes cheap anello backpack cheap off white cheap RayBan Sunglasses wholesale Nfl jerseys Cheap Nike Shoes wholesale Mlb jersey cheap yeti cups cheap hydro flask Cheap power tools cheap tumi backpack X videos wholesale the north face backpack cheap fjallraven backpack
Wholesale jerseys |