51-19-М

ЈАВНА НАБАВКА: 51-19-М – Таблетирана со

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

37-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 37-19-O – Стручни надзор над адаптацијом простора за прихват ЦТ апарата у Ургентном центру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

53-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 53-19-O – Aдаптација простора за прихват апарата за ЦТ

ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ЈН 48-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 48-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка материјала за стерилизацију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 48-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 48-19-O

 

 

44-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: Набавка ентералне хране за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ЈН 52-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 52-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за МЕДРАД пумпу АВАНТА за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда JН 52-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 52-19-O

 

 

33-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 33-19-O – Извођење радова на адаптацији простора за прихват апарата за магнетну резонанцу у Центру за радиологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

40-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 40-19-O – Стручни надзор над адаптацијом простора за прихват ЦТ апарата са заштитом простора сале за састанке од јонизујућег зрачења у Центру за радиологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

39-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 39-19-O – Стручни надзор над постављањем напојних енергетских каблова за апарат за магнетну резонанцу и ЦТ апарат у Центру за радиологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

38-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 38-19-O – Стручни надзор над адаптацијом простора за прихват апарата за магнетну резонанцу у Центру за радиологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Top

News web cheap tumi backpack free sex video European websites 彩票计划 股票计划 大胸美女图片 彩票网 National news News