Op de agenda

Schrapsessie Regeldruk - Minder regels, meer tijd voor wijkzorg Lees verder
Congres - Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Lees verder
Bijeenkomst - Domeinoverstijgende Financiering Lees verder

Ervaringen uit de praktijk

Antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Antibioticaresistente bacteriën zijn een groeiend probleem. Infectiepreventie en hygiënisch handelen verdienen meer aandacht.

Lees meer
Johan Vesseur
Johan Vesseur