“We streven naar de focus op sociale meerwaarde en duurzaamheid

in combinatie met een bottom-up approach.

Deze aanpak helpt de binnenstad toekomstbestendig te zijn.”

 

De Edese pilot levert bruikbare ervaringen en informatie op voor een verdere aanpak