konferencija
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
RMDEN18
98,42 0,09 24.605.124
ALK
9.030,33 0,33 1.300.368
TNB
15.399,23 -0,64 1.000.950
KMB
5.210,71 -0,78 364.750
SBT
2.350,00 0,00 235.000
MPT
63.333,33 0,49 190.000
STB
1.011,33 0,13 152.711
SOLN
302,00 -2,89 133.484
RMDEN17
98,30 0,00 109.473
UNI
2.090,00 1,11 10.450
24.06.2019
Датум 24.06.2019
Вкупен промет-МКД 36.422.310
Официјален пазар 27.968.826
Редовен пазар 133.484
Блок трансакции 8.320.000
Трансакции 89
Капитализација котирани акции (МКД) 164.374.290.690
Добитници 5
Губитници 3
Без промена 2
Девизни курсеви
1 USD = 53,97 МКД     1 EUR = 61,50 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
ALK
9.030,33 0,33 1.300.368
TNB
15.399,23 -0,64 1.000.950
KMB
5.210,71 -0,78 364.750
MPT
63.333,33 0,49 190.000
STB
1.011,33 0,13 152.711
TEL
290,00 0,00 0
GRNT
859,95 0,00 0
MTUR
5.100,00 0,00 0
OHB
6.104,78 0,00 0
TTK
1.260,00 0,00 0
24.06.2019
MBI10 3.798,56 0,03% 25.06.2019 11:38:12 Мин.: 3.794,68 Макс.: 3.798,56
Пазарна капитализација (МКД) 100.064.437.237
Коефициент цена/добивка 9,44
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,25
OMB 132,37 0,00% 25.06.2019 07:53:40 Мин.: 132,37 Макс.: 132,37
Пазарна капитализација (МКД) 2.569.159.506
Комерцијален оглас
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
UNI 2.090,00 1,11
MPT 63.333,33 0,49
ALK 9.030,33 0,33
STB 1.011,33 0,13
RMDEN18 98,42 0,09
24.06.2019
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
SOLN 302,00 -2,89
KMB 5.210,71 -0,78
TNB 15.399,23 -0,64
24.06.2019
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
STB 17.658.003.839 0,13
TNB 13.151.881.773 -0,64
ALK 12.925.589.936 0,33
KMB 11.875.557.208 -0,78
MPT 7.117.526.292 0,49
24.06.2019
Шифра на ХВ Р/Е
UNI 4,25
TNB 6,20
STB 6,43
KMB 6,57
MPT 9,21
повеќе 24.06.2019
Шифра на ХВ Р/В
UNI 0,58
SBT 0,67
KMB 0,95
TNB 1,19
STB 1,24
повеќе 24.06.2019
 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  огласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 24.06.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Успешен почеток на Втората обука за корпоративни секретари

  Oфицијално започна тридневната Сертифицирана обука за корпоративни секретари која Македонската Берза АД Скопје ја организира заедно со Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и Институтот на директори
 3. Котација на Осумнаесеттата емисија на обврзници за денационализација

  На седницата одржана на 18.06.2019 година Одборот на директори на Македонската Берза донесе одлука за котација на Осумнаесеттата емисија...
 4. Исклучување од котација на акциите издадени од Велес Табак АД Велес

  Одборот на директори на Македонската берза на седницата одржана на 18.06.2019...
 5. Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

  На 17.06.2019 година Комисијата за берзански индекс изврши редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за запишување на обични акции на Црвени брегови АД Неготино
  Јавна понуда за запишување на обични акции на Црвени брегови АД Неготино
 2. Јавна понуда за запишување на обични акции на Вардар АД Градско
  Во продолжение може да ги прегледате документите во врска со јавната понуда за запишување на обични акции издадени од Вардар АД Градско

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Охридска банка АД Скопје
  Во продолжение преземете го текстот на Намерата за објавување на понуда за преземање на...
 2. Решение од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица
  Решението од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица може да го преземете...

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци

ポルノ映画 cheap anello backpack cheap tumi backpack RayBan Sunglasses Wholesale power tools for sale FTU, FACTUM BOOKS free sex video xxx movie News Soccer jerseys wholesale