Производство и монтажа на челични конструкции                                         Проектирање на секаков вид на конструкции

ЛИ-ДЕ

Инженеринг

Дознај повеќе

За нас


  ЛИ-ДЕ Инженеринг е фирма основана во 2003 година во Прилеп. Основни дејности на фирмата се:
-производство и монтажа на лесни, средни и тешки челични конструкции
-проектирање на секаков вид на конструкции од високоградба (челични, армиранобетонски, дрвени)

ДЕЈНОСТИ

  Од основањето до сега се изведени над 100 челични конструкции, насекаде низ територијата на Македонија, од секаков вид: производни хали, магацини, училишта, спортски сали, ресторани, бензински пумпи, меѓукатни конструкции, надградби и реконструкција на кровови, настрешници, фасадни подконструкции, конструкции за лифтови, огради, скали... Дел од изведените објекти може да ги погледнете во делот:
Галерија - категорија Изведба.

  Во делот на проектирањето, изработени се комплетни проектни документации (градежно конструктивен проект) за над 100 конструкции (армиранобетонски и челични). Примери за типот на објекти и за начинот на изработка на проектите може да погледнете на: Галерија - категорија Проектирање.
Во делот Референци - Проектирање може подетално да ги погледнете и да прочитате за досега сработените проекти.

ТИМ

Тим од градежни инженери


Лидија Колевска, дги

Управител и основач на ЛИ-ДЕ Инженеринг, со над 30 годишно искуство од областа на челичните конструкции. Од основањето на фирмата, до денес, на позиција одговорен инженер за изведба на конструкции е заслужна за изведба на над 100 челични конструкции од секаков вид. Поседува овластувања А и Б за изведба на конструкции, проектирање и надзор.

Дејан Колевски, дги

Градежен инженер со над 30 годишно искуство од областа на изведба на челични конструкции и надзор во изведбата. Поседува овластувања А и Б за изведба на конструкции и надзор.


Славица Колевска, дги

Проектант со 5 годишно искуство во проектирање на секаков вид на конструкции од високоградба. Има 4 годишно искуство како соработник на Градежниот Факултет во Скопје, на катедрата за Технична Механика и Јакост на Материјали. Поседува овластување Б за проектирање и изведба на конструкции. Има учествувано во процесот на изработка на проектна документација за над 100 објекти од секаков вид и учество во изведба на голем број челични конструкции.

Климент Ристевски, дги

Проектант со 4 годишно искуство во проектирање на секаков вид на конструкции од високоградба. Истовремено има и 2 годишно искуство како соработник на Градежниот Факултет во Скопје, на катедрата за Теорија на Конструкции. Поседува овластување Б за проектирање и изведба на конструкции. Има учествувано во процесот на изработка на проектна документација за над 100 објекти од секаков вид и учество во изведба на голем број челични конструкции.

Контакт
ЛИ-ДЕ Инженеринг ДООЕЛ
Прилеп
ул.Александар Македонски бр.75-23, 7500 Прилеп

Подружница - Скопје
ул.Васко Карангелески бр.9 локал 10, 1000 Скопје

тел: 00 389 (0)2 505 2345
моб: 00 389 (0)71 242 231
моб: 00 389 (0)71 586 808
моб: 00 389 (0)75 219 051


Asian sex video cheap fjallraven backpack cheap anello backpack Shopping National news cheap gymshark Yoga clothing European News Web free sex movie Japan porn video cheap tumi backpack