Obsah

 

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
23.4.2019 - podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za březen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 18.4.2019
 1 EUR25,68 CZK (+0,03)
 1 USD22,83 CZK (+0,13)
 1 GBP29,7 CZK (+0,07)
 100 RUB35,67 CZK (+0,14)
 100 JPY20,4 CZK (+0,13)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní

 

 

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

Nové číslo časopisu
Nejnovější

Smluvní vztahy SVJ s dodavatelem internetu do BD

18.4.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naše SVJ mělo uzavřenou smlouvu o umístění a zajištění provozu zařízení potřebných pro přenos signálu sítě pro poskytování služeb elektronických komunikací(internet) do našeho BD s dodávajíc společností na dobu určitou. Vzhledem ke konci smluvního období ...
více

Nabývání nemovitostí společenstvím vlastníků jednotekGarance

16.4.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Společenství vlastníků může v souladu s § 1195 odst. 1 NOZ nabývat majetek pouze za účelem správy domu a pozemku. Společenství vlastníků má tedy takzvaně omezenou právní osobnost (§ 15 NOZ).
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 3. 2017 sp. zn. 26 Cdo 4118/2016Garance

16.4.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer
Důležitou záležitostí rozumí taková záležitost, která přímo zasahuje buď do samotného právního postavení vlastníků jednotek, nebo do podstaty předmětu jejich vlastnictví z hlediska účelu jeho využití.
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Předkupní právo a potíže s ním spojené v SVJGarance

16.4.2019, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Příspěvek poukazuje na některé problémy spojené s úpravou předkupního práva zejména v případě, že předmětem spoluvlastnictví je jednotka, ať již vymezená dle občanského zákoníku, či dle zákona 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Finanční vypořádání mezi bytovým družstvem a nabyvatelem jednotky a převod prostředků do společenství vlastníkůGarance

16.4.2019, Ing. Lenka Haráková, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnost finančně vypořádat nabyvatele jednotky - člena bytového družstva ze zákona vyplývala a vyplývá (ZOVB, zákon č. 311/2013 Sb.) pouze v případě převodu vlastnického práva k bytům, garážím a ateliérům v domech vystavěných s pomocí státu, poskytnutou…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi
Nejčtenější

Návrh na zápis změny zapsaných údajů do rejstříku společenství vlastníků jednotekGarance

15.7.2016, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ve stručném manuálu se věnujeme podání návrhu na zápis změn, například při změně stanov, do rejstříku SVJ. Které dokumenty se povinně přikládají? Které je třeba ověřovat a kde? Kolik exemplářů stanov a doprovodných dokumentů je třeba přiložit? Lze jedním…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Příjmy z nájemného z nájmu společných částí domu a jejich zdanění jednotlivými vlastníky jednotek - fyzickými osobamiGarance

12.4.2017, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V mnoha společenstvích vlastníků jsou v praxi uzavírány smlouvy o nájmu společných částí domu, a to jak smlouvy o nájmu společných částí, například sklepních prostor či kočárkáren a prádelen, tak i smlouvy o „nájmu” štítu domu k umístění reklamy na fasádě…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Účtování nákladů a záloh na správu domu včetně jejich vyúčtováníArchiv

26.12.2014, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tento článek je určitým rozšířením článku s názvem „Způsoby účtování nákladů na správu domu a pozemku“ uveřejněném v čísle č. 9/2014 (dále jen „zářijový článek“).
více
Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi
Nejnovější Právní předpisy
  • 82/2019 Sb. o tabákových nálepkách (vyšlo dne: 27.3.2019 v částce č. 38)
  • 86/2019 Sb. novela vyhl. č. 189/2013 Sb. (vyšlo dne: 27.3.2019 v částce č. 40)
  • 88/2019 Sb. novela vyhl. č. 10/2000 Sb. (vyšlo dne: 29.3.2019 v částce č. 41)
  • 91/2019 Sb. novela nař. vl. č. 595/2006 Sb. (vyšlo dne: 2.4.2019 v částce č. 42)
  • 102/2019 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování (vyšlo dne: 12.4.2019 v částce č. 45)
  • 103/2019 Sb. vyhlašuje částku odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částku 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory (vyšlo dne: 12.4.2019 v částce č. 45)
  • 104/2019 Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (vyšlo dne: 12.4.2019 v částce č. 45)
  • 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (vyšlo dne: 24.4.2019 v částce č. 47)
  • 111/2019 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (vyšlo dne: 24.4.2019 v částce č. 47)
  • 112/2019 Sb. o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů (vyšlo dne: 24.4.2019 v částce č. 48)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Adidas Ncs Danmark National Colombia Jersey cheap tumi backpack Dinamo-Minsk xxx movie cheap yeti cups Golden State Warriors Jerseys European websites Dynamo, Kiev dgivning samt