Články

„Class actions“ pravděpodobně přijdou i do českého právního prostředí

„Class actions“ pravděpodobně přijdou i do českého právního prostředí Hospodárnost řízení, naplnění procesní ekonomie, odbřemenění soudů, zkrátka zefektivnění soudnictví a další výhody slibuje navrhovaná úprava zákona o hromadných žalobách. V čem institut class action spočívá a jak bude uplatňován? Čtěte s námi dále.

Udržování práva a násilí - III. část

Udržování práva a násilí - III. část Připomeňme poněkud kontroverzní počínání zákonodárce stran směřování legitimního státního násilí v USA po 11. září 2001, zejména otázku tzv. detence osob podezřelých z členství v teroristických organizacích nebo z účasti na teroristických akcích zamířených proti USA na vojenské základně Guantanamo a jejich řízení před tzv. vojenskými komisemi, zřízenými na základě Zákona o vojenských komisích z roku 2006 (Military Comissions Act of 2006).[1]

Pozor na konkurenční doložky?

Pozor na konkurenční doložky? Počátkem května 2019 Ústavní soud vydal velmi zajímavý nález týkající konkurenční doložky v pracovní smlouvě[1]. Vedlejší účastnice řízení u Ústavního soudu, Ing. K. F. pracovala u svého zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy z 1. února 2010, která obsahovala konkurenční doložku zakazující zaměstnankyni po dobu jednoho roku od ukončení pracovního poměru působit u jiného zaměstnavatele, který by měl činnost shodnou s předmětem činnosti původního zaměstnavatele, nebo měl vůči němu soutěžní povahu.

Čekání na Brexit?

Čekání na Brexit? Téma Brexitu se stále vyvíjí, je to vlastně takové čekání na Godota. Po referendu jsem tipoval, že Brexit se konat nebude a přiznám se, že tomu i stále věřím. Referendum v roce 2016 ale nebylo prvním britským referendem o vystoupení z EU, neboť první se konalo už v roce 1975. Tehdejší okolnosti byly lehce podobné.

Ochrana informací v obchodním styku

Ochrana informací v obchodním styku Základ mnohého podnikání či obchodu tvoří především know-how a informace, které dávají podniku výhodu před konkurencí. Základním zájmem pak je takové informace ochránit a zabránit jejich zveřejnění či použití dalšími subjekty. Jaké k tomu dává možnosti české právo?

Rozhovor: Nejsem zastáncem doktríny fair use, ze soudců dělá kritiky umění, říká newyorská právnička Kathryn Wagner

Rozhovor: Nejsem zastáncem doktríny fair use, ze soudců dělá kritiky umění, říká newyorská právnička Kathryn Wagner Na letošním Fair Art Festivalu v Praze, jenž se zabýval otázkami práva a umění, vystoupila i newyorská advokátka a ředitelka neziskové organizace Volunteer Lawyers for the Arts Kathryn E. Wagner.

Nová pravidla pro rozdělení dividendy a tantiémy po 1. 1. 2014

Nová pravidla pro rozdělení dividendy a tantiémy po 1. 1. 2014 Nová pravidla pro rozdělení dividendy a tantiémy po 1. 1. 2014 v judikatuře Nejvyššího soudu České republiky jsou zde. Na základě usnesení Nejvyššího soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, dochází k důležité judikatorní změně ve věci rozdělování dividend a tantiém. Pojďme se podívat, jak jsou nová pravidla Nejvyšším soudem vymezena.

Judikatura

K šikanózním žádostem o informace

Po žadateli o informace, který nehodlá uhradit náklady vyhledávání informací, je nelze vymáhat jako náhradu škody. Ústavní soud doporučuje, aby úřady v takovém případě výši nákladů nejdříve odhadly a práci zahájili až po zaplacení.

Restauratéři a autorské poplatky

Z pouhé existence provozuschopného televizoru v restauraci ještě nelze bez dalšího dovozovat, že musí dojít k uzavření smlouvy s kolektivním správcem, resp. že dochází k bezdůvodnému obohacování, řekl Ústavní soud.

Poplatek za odvolání při odškodňovací žalobě

Poplatek za odvolání v řízení o žalobě proti státu na náhradu škody způsobené výkonem veřejné moci je neústavní, rozhodl Ústavní soud ve dvou aktuálních nálezech.

Ke střídavé péči

K rozšíření režimu střídavé péče není třeba hledat zvláštní "důležitý důvod". Podle Ústavního soudu je to totiž automaticky v zájmu dítěte, leda by se ukázalo něco jiného.

Zaměnitelnost názvů politických stran a hnutí

V souvislosti s nečekaným úspěchem hnutí ANO, vytrollíme europarlament se hodí vzpomenout na nález Ústavního soudu z loňského prosince o zaměnitelnosti názvů politických stran a hnutí.

Nejoblíbenější články


free sex movie BLACK FRIDAY NCS Shopping DEALS. klima, energi BLACK FRIDAY NCS Shopping DEALS. Video porno News web FTU, FACTUM BOOKS cheap swiss gear backpack cheap anello backpack ポルノ映画