Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.4.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za březen (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 23.4.2019
 1 EUR25,75 CZK (+0,07)
 1 USD22,9 CZK (+0,08)
 1 GBP29,78 CZK (+0,08)
 100 RUB35,91 CZK (+0,25)
 100 JPY20,46 CZK (+0,07)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní

 

Nejnovější

III. výzva programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

17.4.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Žadatelé o dotaci, obce a kraje, mohou na letošní rok využít alokaci ve výši 100 mil. Kč. Příjem žádostí bude ukončen 16. července 2019.
více

Změna závazku a § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek

17.4.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obracím se na Vás s dotazem týkajícím se § 222 ZZVZ. Zadavatel uzavřel na základě zadávacího řízení podle předešlé právní úpravy v smlouvu na veřejnou zakázku na služby - zpracování územního plánu. V průběhu plnění již došlo k několika změnám závazku. Nyní ...
více

Střet zájmů a veřejné zakázky

17.4.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mám dotaz ohledně § 44 ZZVZ. Jsme statutární město, které je 100% vlastníkem městské společnosti Technických služeb (nejsou naplněny podmínky pro "in house" zadávání). Členem dozorčí rady této obchodní společnosti je jmenován i uvolněný člen rady a vedoucí ...
více

Aktuálně ze Sbírky zákonůGarance

15.4.2019, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 15/2018 do částky 44/2019)
více

Archiv aktualit ze Sbírky zákonůGarance

15.4.2019, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
PŘEHLED OD ČÁSTKY 149/2018 DO ČÁSTKY 11/2019 Částka 149 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 20. prosince 2018 Vyhláška č. 298/2018 Sb. , o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů Tato vyhláška upravuje ...
více
Nejčtenější

Vzor - Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemeneGarance

20.1.2015, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer
František Plekanec, nar. 24. listopadu 1927, trvale bytem Nádražní 52, Brno, PSČ 602 00 (v rozsahu darovací smlouvy dále jen jako „ Dárce ”, v rozsahu smlouvy o zřízení věcného břemene dále jen jako „Oprávněný z věcného břemene ” na straně ...
více
ZámekPřístupné pro: Města a obce profi plus

Vzor - Návrh na vklad práva do katastru nemovitostíGarance

17.10.2014, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stáhněte si celý formulář.
více
ZámekPřístupné pro: Města a obce profi plus

Nadřízený správní orgánGarance

10.11.2017, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ve veřejné správě se často uplatňuje hierarchické organizační uspořádání. Věcná příslušnost úřadů pak v sobě obsahuje i prvek instanční příslušnosti vedoucí k určení nadřízeného správního orgánu. Nadřízený správní orgán je autoritou, která zabezpečuje řádný…
více

Zásadní změny v odměňování členů zastupitelstev obcí od roku 2018Garance

2.5.2017, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. ledna 2018, kdy nabývá účinnosti zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb.,…
více

Vzor - Platový výměrGarance

12.5.2014, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnanec:..................................................... Datum narození:.................................................. Bytem:................................................................ Pracovní zařazení:........................ ...
více
ZámekPřístupné pro: Města a obce profi plus
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Japan porn video 股票计划 cheap gymshark clothes FTU, FACTUM BOOKS Kevin Durant Shoes For Sale 性感美女图片 cheap swiss gear backpack Cheap Shoes From China European News Web dgivning samt