PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
17.1.2019 - podání výkazu Intrastat elektronicky
Kurzy měn 16.1.2019
 1 EUR25,57 CZK (-0)
 1 USD22,45 CZK (+0,07)
 1 GBP28,87 CZK (+0,15)
 100 RUB33,68 CZK (+0,33)
 100 JPY20,63 CZK (+0,02)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní

 

Nejnovější

Potvrzení 200 tisícové pokuty pro město Březová

14.1.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
Předseda ÚOHS zamítl rozklad podaný městem Březová a potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu, v němž byla ve společném správním řízení zahájeném z moci úřední na základě výsledků vlastní kontrolní činnosti uložena pokuta ve výši 200 tisíc korun za spáchání…
více

Informace o projednávané novele občanského zákoníku v oblasti bytového spoluvlastnictví

14.1.2019, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh novely bytového spoluvlastnictví, jehož úprava je obsažena v občanském zákoníku, byl projednán dne 29. 11. 2018 v Legislativní radě vlády a počátkem ledna bude projednán vládou. Dále pak bude postoupen do dalšího legislativního procesu v Parlamentu České…
více

Účetnictví obecně prospěšné společnostiGarance

11.1.2019, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ustanovení § 4 odst.1 ZoÚ ukládá právnickým osobám povinnost vést účetnictví ode dne vzniku až do dne svého zániku (pro připomenutí - o. p. s. vznikají dnem zápisu do rejstříku o. p. s. - § 5 zákona č. 248/1995 Sb.) a ke dni vzniku otevírají účetní knihy [ §…
více
ZámekPřístupné pro: Města a obce profi plus

Použití automobilu zaměstnanci podnikateleGarance

11.1.2019, Ing. Jan Bonaventura, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ve většině podnikatelských subjektů je automobil nedílnou součástí majetku, který je využíván při podnikatelské činnosti a jeho použití je dnes zcela běžné. Velmi často jej využívá nejen samotný podnikatel, ale i jeho zaměstnanci, spolupracující osoby či další…
více

Ohlašování do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v roce 2019 a vybraná statistická zjišťování ČSÚ v roce 2019Garance

11.1.2019, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každý rok mají povinné osoby povinnost podávat roční hlášení za rok předcházející v oblastech nakládání s odpady, nakládání s obaly a odpady z obalů, znečišťování ovzduší a regulované látky, nakládání s vodami a hlášení do integrovaného registru znečišťování.…
více
Nejčtenější

Odchodné členů zastupitelstev obcí od roku 2018Garance

29.8.2017, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dnem 1. ledna 2018 budou stávající odměny při skončení funkčního období nahrazeny tzv. odchodným. Uvedenou změnu vyvolal zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,…
více

Vzor - Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikáníGarance

15.4.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřená dle ustanovení § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi: panem jméno / firma ………………….. narozeným / IČO: ………………….. DIČ: ………………….. zapsaná v obchodním ...
více

Zásadní změny v odměňování členů zastupitelstev obcí od roku 2018Garance

2.5.2017, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. ledna 2018, kdy nabývá účinnosti zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb.,…
více

Služby spojené s užíváním bytuGarance

3.2.2016, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 67/2013 Sb. , o službách spojených s užíváním bytů, po novele č. 104/2015 Sb. V roce 2013 byl přijat zákon č. 67/2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a ...
více

Mimořádné odměny členů zastupitelstev obcí od roku 2018Garance

14.7.2017, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. ledna 2018 bude možné poskytovat členům zastupitelstva obce (kraje a hlavního města Prahy) mimořádné odměny. Tuto možnost upravil zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon…
více
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

cheap Ncs swissgear backpack NCS NEWS web cheap Ncs fjallraven backpack cheap Ncs tumi backpack Ncs's News cheap Ncs off white Sportswear Ncs Shopping NCS European News Web NCS European News Web Ncs National news