Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací

Široká nabídka otevřených kurzů i školení na míru. Kvalitní lektoři, spokojení účastníci, garance odbornosti.

Aktuální téma

Příprava na zkoušky daňového poradce

Akademie Daňový specialista rozšíří Vaše znalostí v daních, účetnictví a související právní úpravě. Projdeme s Vámi daňové zákony a účetnictví tak, abyste byli připraveni na nástrahy teorie a především praxe a věděli, jak řešit celou řadu standardních i specifických situací. Jednotlivé daně probereme s ohledem na zaměření posluchačů, tj. budou zdůrazněna témata a postupy, které se mohou hodit zájemcům o zkoušky na daňového poradce.

Nejbližší semináře

Seminář
Po 21.1.2019
Praha

Logistika 2020. Budoucnost logistiky a současné trendy

Seminář je výrazně interaktivní - kombinuje výklad lektora s řešením modelových situací a řízenou diskusí dosažených výsledků. Ze tří seminárních bloků je první věnován vizi rozvoje logistiky s horizontem 2020, druhý výzvám a sporným otázkám této vize a třetí systémům a…

Seminář
Út 22.1.2019
Čt 14.2.2019
Pá 8.3.2019
St 3.4.2019
Po 6.5.2019
Praha

Novela zákona o DPH 2019

Daňová poradkyně Olga Holubová bude na semináři hovořit o změnách, které nastaly v zákoně o DPH v roce 2019. Seminář je určen pro: Účetní a daňové poradce podnikatelských i neziskových subjektů. Cíl semináře: Posluchači budou seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH ...

Seminář
St 23.1.2019
St 29.5.2019
Praha

Rozpočtování staveb - správné sestavení výkazu výměr a stavebního rozpočtu

Cílem semináře je představit správný postup pro sestavení výkazu výměr a rozpočtu na provedení stavebních a montážních prací, včetně veškerých jejich náležitostí. Seminář nabízí praktické informace potřebné pro základní orientaci v oblasti oceňování stavebních prací.

Seminář
Čt 24.1.2019
Praha

Life management : 10 pravidel, jak si stanovit cíle, správně se rozhodovat i vést a koučovat sebe sama

Podstatou „Life managementu“, tj. řízení vlastního života, je správné stanovování osobních cílů, podpora vlastní motivace, vytváření produktivních zvyklostí a omezování zvyklostí škodlivých. Cílem semináře je seznámit se s metodami vedení a koučování sebe sama - …

Seminář
Čt 24.1.2019
Praha

Marketing a reklama - daňové a účetní minimum Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Představíme vliv daňových a účetních pravidel na oblast marketingu a reklamy. Seminář je určen pro pracovníky, jejichž pracovní náplní je problematika marketingu a reklamy.

Seminář
Čt 24.1. - 25.1.2019
Praha

Účetnictví pro začátečníky

Seminář má za cíl seznámit účastníky s komplexním vedením účetnictví, s principy podvojnosti účetnictví, se specifikacemi účtování na jednotlivých účetních třídách. Součástí semináře je procvičení si účtování na příkladech z praxe (silniční daň, přiznání DPH, daňové přiznání…

Seminář
Po 28.1.2019
Praha

Zaměstnávání cizinců v České republice nejen před ročním vyúčtováním (Výklad pravidel z pohledu pracovněprávních, daňových a pojistných předpisů)

Tento seminář je určen zejména pro personalisty a mzdové účetní, aby získali základní přehled o tom, kdy mohou být cizinci v České republice zaměstnáni, jak mají přistupovat k jejich pojištění a zdanění v České republice, kdy a kam má být pojistné a daň z příjmů odváděna do…

Seminář
Po 28.1.2019
Praha

Stavební zákon - aplikační praxe rok po účinnosti novely č. 225/2017 Sb.

V rámci kurzu se účastníci seznámí s poznatky z aplikační praxe, s územním plánováním a problematikou aplikace územně plánovací dokumentace v řízeních dle stavebního zákona, dále s problematikou stavebního zákona v části územního řízení a stavebního řádu a jeho klíčových…

Seminář
Út 29.1.2019
Praha

Značka zaměstnavatele aneb Storytelling v personální a manažerské praxi NOVINKA

Osvojíte si principy fungování storytellingu (umění vyprávět příběh) a naučíte se je aplikovat v rámci své profese i v osobním životě. Rozšíříte paletu komunikačních dovedností souvisejících s budováním a šířením značky.

Seminář
Út 29.1.2019
Praha

Komunikace se správcem daně a s orgány veřejné moci NOVINKA

Posluchači se seznámí se způsoby a možnostmi elektronické komunikace se správcem daně a ostatními orgány veřejné moci. Zaměřeno na praktické ukázky a příklady použití.


.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na [email protected]

 


cheap Ncs swissgear backpack cheap Ncs hydro flask Water bottle NCS European News Web cheap Ncs fjallraven backpack cheap Ncs yeti cup NCS European websites Japan porn video free sex movie Ncs's News cheap Ncs anello backpack