Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Pravna baza Paragraf Lex BA

Aktuelna službena glasila


SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Tekstovi prečišćenih propisa

  • Bosne i Hercegovine
  • Republike Srpske
  • Federacije Bosne i Hercegovine
  • Distrikta Brčko
  • Kantona Sarajevo
  • Tuzlanskog kantona
  • Zeničko-dobojskog kantona
  • Hercegovačko-neretvanskog kantona

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na današnji dan

ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA: Sud BiH odbio tužbu Uprave za indirektno oporezivanje protiv rješenja Agencije o zabrani obrade ličnih podataka kupaca tečnog naftnog gasa koji nije namijenjen za pogon motornih vozila

Sud BiH odbio je kao neosnovanu tužbu Uprave za indirektno oporezivanje BiH /UIO/ kojom je traženo da se poništi rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH o zabrani obrade ličnih podataka kupaca tečnog naftnog gasa koji nije namijenjen za pogon motornih vozila.

Više

NARODNA SKUPŠTINA RS: 22. oktobra 2019. godine Sedma redovna sjednica - Razmatranje prijedoga i nacrta zakona

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je da bi 7. redovna sjednica parlamenta trebalo da počne u utorak, 22. oktobra 2019. godine u 10 časova.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Razdvojeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje od statusa nezaposlenog lica

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je razdvajanje ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje od statusa nezaposlenog lica.

Više

U TOKU IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O REVIZIJI PRIVATIZACIJE DRŽAVNOG KAPITALA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I BANKAMA: Predviđena efikasnija revizija privatizacije

Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH usvojio je zaključak da se na dnevni red narednog zasjedanja uvrste predložene izmjene i dopune Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama ("Sl. novine FBiH", br. 55/2012).

Više