Zyra e Avokatisë nr.1 në Shqipëri Pa Parapagim Na kontaktoni për cdo problem ligjor që mund të keni.

ADCA është Zyra më e madhe e avokatisë në Shqipëri

Zyra e Avokatisë ADCA në marrëveshje me klientët e saj NUK aplikon parapagimin e tarifave avokatore, MADJE merr përsiper mbulimin e të gjithë shpenzimeve të nevojshme për ndjekjen e proceseve gjyqësore pavarësisht kostove, vështirësisë apo kohëzgjatjes së procesit.


Çështje Tregtare

Një ndër fushat më të rëndësishme ku është e fokusuar puna e studios është ajo në të drejtën tregtare dhe të biznesit..Më Shumë »

Pronësia Intelektuale

Zyra jonë ka një eksperiencë të konsiderueshme në çështjet ligjore të pronësisë intelektuale..Më Shumë »

Konçesione

Zyra jonë ofron këshillim në transaksione komplekse që përfshijnë fushën konçesionare, veçanërisht duke..Më Shumë »

E Drejta Familjare

Realizim i proçedurave për birësim, përpilim i akt marrëveshjeve të zgjidhjes me mirëkuptim të martesës, përpilim i kontratave..Më Shumë »

Sigurimet Shoqërore

Shërbime në fushën e së drejtës së punës, hartim i kontratave të punës, proçeset gjyqësore mbi largimin nga puna..Më Shumë »

Të Tjera

Pasuritë e paluajtëshme dhe ndërtimet, E Drejta e Punës, E Drejta Doganore, E Drejta Administrative, E Drejta Mjedisore..Më Shumë »

Përse ADCA

ADCA Zyrë Avokatie ka për qëllim të saj të ofrojë shërbime ligjore, përfaqësim në juridiksione kombëtare dhe ndërkombëtare të të gjitha niveleve, konsulencë fiskale dhe finaciare nëpërmjet një përkushtimi maksimal dhe profesional. Mbrojtja e interesave dhe përfaqësimi gjyqësor i subjekteve kliente të Zyrës së Avokatisë, mbrojtja ose përfaqësimi i klientëve jogjyqësisht dhe çdo avikitet tjetër në përputhje me aktivitetin e një Zyre Avokatie, është objektivi ynë.
0
+
Dosje aktive
0
+
Avokatë
0
%
Përkushtim
0
Leke Parapagim

cheap gymshark Yoga clothing cheap fjallraven backpack cheap swissgear backpack free sex movie National news cheap hydro flask Water bottle European News Web cheap anello backpack Japan porn video cheap tumi backpack