Kontratat e kredisë me bankat e nivelit të dytë

Paraja në dispozicion është oksigjeni i pothuaj të gjithë sipërmarrjeve të biznesit, por gjithashtu edhe i individëve. Akoma më shumë e rëndësishme bëhet ajo në kushtet e sotme, kur nevoja për konsum është në rritje. Pa shumë mundim, madje edhe në lagjet më të vogla mund të gjesh të pranishme degët e bankave, që i sheh madje edhe përbri furrit të bukës ose parukerisë, duke tërhequr vëmendjen me...

Kontratat e Kredise

Si të zgjidhni bankën që ju ofron interesin më të ulët të kredisë?  Ju paraqesim dy shembuj kontrata kredie nga dy banka që ofrojnë kushte të ndryshme: Banka e parë përcakton normën e interesit në kontratën e kredisë si më poshtë: Interesi kontraktor për shlyerjen e Kredisë do të jetë i ndryshueshëm dhe do të llogaritet si: PERQINDJA E INTERESIT Interes fiks 4.4 % (katër pikë katër përqind) në...

ARCHÈ:  principi, origjina e cfarë ka ekzistuar, nga e cila gjithcka rrjedh dhe tek e cila gjithcka do të kthehet.

“ARCHÈ”:  principi, origjina e cfarë ka ekzistuar, nga e cila gjithcka rrjedh dhe tek e cila gjithcka do të kthehet.

Edukimi dhe Mbështetja

Motivi 
Motivi i Archè Consulting Albania mbetet që të edukojë e të mbështesë biznesin në cdo vendim që merr dhe ta orientojë e udhëzojë drejt një analize të detajuar për cdonjërin nga këto vendime. Në Archè Consulting Albania nuk na frikëson koha për të kthyer te baza, tek origjina e idesë së biznesit. Ajo që synojmë është një biznes që mbi bazat e njohurisë rrit sigurinë në vendimarrje dhe në drejtim të stafit dhe në marredhënie me të tretët. E drejtuar nga një Manaxhere me eksperiencë në fushën e manaxhimit, ku shumë gjëra i ka mësuar duke i provuar, Flutura Veipi sjell në bizneset shqiptare guidën e menaxhimit të suksesshëm, përcjell besimin me optimizimin e burimeve njerëzore dhe vërtetësinë e rritjes së vlerave monetare dhe njerëzore njëkohesisht. Archè Consulting Albania beson se veprimet e mëposhtme janë vëmendja kryesore e prioriteti i cdo biznesi, edhe pse një pjesë e tyre përcaktohen nga rrethanat, por qëllimi kryesor mbetet rritja e fitimit dhe paraja e lirë qe ju kthehet mbrapsht zotëruesve të biznesit.

Rreth Nesh

Si mund t’ju ndihmojmë?

Archè Consulting Albania është krijuar nga dëshira dhe qëllimi i themeluesit të saj, Flutura Veipi, për të sjellë konsulencën tek bizneset shqiptare në fushën e drejtimit të shoqërive dhe përmiresimin e gjykimit financiar dhe vendimarrjes. Misioni i shoqërisë është që të ofrojë këshillim duke përcjellë energji pozitive dhe duke sjellë gjithmonë në vëmendje qëllimin e krijimit të biznesit të klientit.

Klientët tanë

NCS NEWS web cheap Ncs off white Sportswear cheap Ncs yeti cup cheap Ncs swissgear backpack NCS European websites NCS European News Web cheap Ncs gymshark Yoga clothing cheap Ncs tumi backpack Ncs's News cheap Ncs hydro flask Water bottle