ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК АД

Прекратяване на застрахователни полици

В съответствие с разпоредбите на чл. 320, ал. 1 от Закона за застраховането и презастраховането в Република Кипър, на 10.8.2018 г. г-н Павлос Накузи от Mazars Limited е назначен като временен ликвидатор на Застрахователна Компания Олимпик АД


Съгласно чл. 323 от Закона, всички застрахователни полици издадени от Дружеството се прекратяват едновременно с публикуването на назначаването на Временния ликвидатор в Държавен вестник на Република Кипър. Тази публикация ще се извърши в петък 17/8/2018.


Всички притежатели на такива полици трябва да предприемат спешни действия, за да осигурят своевременно алтернативно застрахователно покритие.


За допълнителна информация: тел. 02/902-09-00/06/27/51; [email protected]


Уважаеми клиенти,

Заплатените премии за неизтеклата част на прекратените застрахователните договори, подлежат на връщане в рамките на последващото производство по несъстоятелност в съответствие със законодателството на Република Кипър. Ще бъдете уведомени за откритото производство и ще ви бъде указан редът и сроковете за това.


Всеки клиент или упълномощено от него лице може да предостави удостоверение за банкова сметка в офисите на дружеството или да изпрати на адрес гр. София , бул.“Гоце Делчев “№ 142 -142А, попълвайки данните в приложеното заявление.


Заявление ФЛ-20.08.2018 г. СВАЛИ
Заявление ЮЛ-20.08.2018 г. СВАЛИ

Автомобилно застраховане

Пътувайте спокойно и с увереност, че имате екип, който да ви подкрепя в случай на злополука, щети и др.

Обърнете внимание на здравето си

Нашата Медицинска застраховка и застраховка Злополука ще предпазят Вас и Вашето семейство, за да можете да се отдадете на вашата почивка

Застраховка според Вашите нужди

Ако се нуждаете от застраховка за пътуване, за дома, срещу злополука или др. Това е вашата компания

Проверете нашите застраховки

Ако не намерите това, което искате, потърсете го в нашата продуктова листа или ни се обадете


xxx movie News web cheap yeti cups cheap hydro flask xxx video cheap gymshark clothes cheap anello backpack cheap off white European News Web cheap tumi backpack