Обяви
Полезна информация
Обяви
18 януари 2019 | 11:45
Обявление за започнала отчуждителна процедура

14 януари 2019 | 16:54
Започнала процедура по принудително отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за „Път ІІ...

09 януари 2019 | 15:42
Обявена е нова покана за проектни предложения за Мрежи за планиране на действия по Програма УРБАКТ ІІІ 2...

09 януари 2019 | 13:54
Конкурс за външни оценители за оценка на проектните предложения по Втора покана на Съвместната оперативна...

Виж всички
Полезна информация
23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

27 април 2017 | 14:39
Писмо до ВиК операторите относно мониторинг на водите

06 април 2017 | 10:03
ВиК оператори с обособени територии

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
23 ноември 2018 | 13:39
Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД – 02 – 20 - 4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от када...

23 ноември 2018 | 13:36
Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД - 02 - 20 - 5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаванет...

16 ноември 2018 | 18:21
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се ...

16 ноември 2018 | 17:33
Проект на постановление за изменение на постановление № 293/2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа №...

Виж всички
Нормативни актове
21 декември 2018 | 09:47
Методика за приоритизиране на свлачищата в Република България

12 декември 2018 | 15:01
Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (ДВ, ...

27 ноември 2018 | 16:08
Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната си...

28 септември 2018 | 15:00
ЗАКОН за пътищата

Виж всички

cheap hydro flask Water bottle NCS European websites cheap off white Sportswear cheap tumi backpack Ncs National news Ncs's News NCS European News Web cheap fjallraven backpack Japan porn video cheap swissgear backpack