Числа
69
Броят на българските общини, чието население е под 6000 души и съответно не отговаря на първоначалното минимално изискване за създаване на община.
Повече информация за това число
1,38 млрд. лв.
Стойността на българския износ на превозни средства и части за тях през 2016 г. Ръстът спрямо 2006 г. е над 30 пъти.
Повече информация за това число
Термин на фокус
Реална цена на труда

Това са крайните разходи, които един работодател трябва да направи, за да наеме даден работник. Те включват както нетната (чиста) заплата за работника, така и разходите за данъци и осигуровки, които работодателят трябва да направи от името на работника.

Например, при брутна заплата от 1000 лв. през 2019 г., след приспадането на дължимите данъци и осигуровки за сметка на работника, нетната (чиста) заплата възлиза на 775,98 лв. Разходите за работодателя, обаче са 1190,20 лв., тъй като по закон той е длъжен да внесе част от осигуровките на работника за своя сметка.