Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте

Новини

 • 22.01.2019

  Започна приемът на документи за лятна ваканционна заетост на български студенти в Германия

  Агенцията по заетостта стартира тазгодишния прием на документи за ваканционна заетост на български студенти в Германия, като за лятото на 2019 г. тя ще е по договореност с Федералната агенция по труда – Кьолн. Желаещите да се възползват от възможността могат да подават заявления по образец до 15 февруари 2019 г. в бюрото по труда, на чиято територия се намира висшето учебно заведение (в т.ч. клон/филиал), в което се обучават.
  Виж повече
 • 21.01.2019

  Агенцията по заетостта и Инспекцията по труда ще консултират работниците от „АЛС България” ЕООД по повод прекратяване дейността на предприятието

  Агенцията по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” са в готовност да информират и консултират работниците и служителите, които предстои да бъдат освободени от „АЛС България” ЕООД. Поводът е заявеното намерение на работодателя да прекрати дейността си в България. Видно от Информационната система за производства по несъстоятелност, дружеството „АЛС България” е входирало искова молба за обявяване в несъстоятелност в Софийски окръжен съд.
  Виж повече
 • 21.01.2019

  Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи

  Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Родители в заетост” в периода 21 януари – 28 февруари 2019 г. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот, като същевременно предоставя възможност за заетост на безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на деца.
  Виж повече
 • 17.01.2019

  Кариерни форуми през 2019 г. ще привличат българи в чужбина за професионална реализация в родината

  През 2019 г. Министерството на труда и социалната политика (МТСП), съвместно с Агенцията по заетостта (АЗ), ще продължи да привлича наши сънародници, живеещи в чужбина, в т.ч. български студенти, учещи извън пределите на страната, да търсят своята професионална реализация в родината си. Кампанията се осъществява чрез поредица от кариерни форуми в няколко европейски държави. Кариерните срещи за предстоящата година ще се проведат в Австрия, Германия, Великобритания и Нидерландия. За тяхното провеждане МТСП ще си партнира освен с АЗ също и с общини, организации на работодателите, чуждестранни търговски камари, сдружение „Български кариерен форум” и др.
  Виж повече
 • 16.01.2019

  Над 16 500 души ще започнат работа по Националния план за действие по заетостта през 2019 г.

  Националният план за действие по заетостта през 2019 г. беше приет от Министерския съвет. В него се предвижда над 16 500 безработни да започнат работа по програми и мерки, а над 11 400 души да бъдат включени в обучения, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Броят на лицата включени в обучение ще се увеличи с 820 души или със 7,7% в сравнение с 2018 г. Предвидени са средства за курсове по ключови компетентности на 1000 заети лица в малки и микро предприятия. Финансирането на заложените дейности ще бъде в рамките на утвърдените средства от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда - 73 млн. лв.
  Виж повече
 • 15.01.2019

  2018 г. бележи исторически най-ниския брой на регистрираните безработни

  Изминалата 2018 г. бележи исторически най-ниските стойности на броя регистрирани безработни в България. Административната статистика на Агенцията по заетостта показва, че средномесечният им брой през миналата година е бил 202 995 – с 33 757 по-малко в сравнение с 2017 г. Така средногодишната безработица през 2018 г. се установява на равнище от 6,2%, като спрямо предходната година коефициентът се е понижил с един процентен пункт.
  Виж повече
 • 14.01.2019

  Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта и неговият екип отбелязаха днес Василица с деца от Варненско

  Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов и неговият екип посрещнаха днес група ромски деца по повод празника Василица – Ромската Нова година. За втора поредна година учениците от Обединено училище „Свети Иван Рилски”, с. Червенци, обл. Варна, гостуваха на Агенцията и представиха празнична програма. Те разказаха за обичаите, свързани с Василица, символиката на новогодишната вечеря и отправиха пожелания за здраве и благополучие с традиционния обичай сурвакане. От своя страна ръководството на Агенцията по заетостта дари с лакомства децата по повод празника и им пожела освен здраве, много усмивки през годината и успехи в учението.
  Виж повече
 • 11.01.2019

  144 срещи с новорегистрирани търсещи работа проведоха бюрата по труда през декември

  144 групови срещи с новорегистрирани търсещи работа организираха териториалните поделения на Агенцията по заетостта през декември. Близо 1500 лица в цялата страна се възползваха от възможността да получат информация и професионално ориентиране от експертите на бюрата по труда и техните филиали. Новорегистрираните клиенти бяха запознати с предлаганите посреднически услуги и различните начини за реализация на пазара на труда. Акцент в срещите бе поставен върху разясняване правата и задълженията, които лицата имат като регистрирани в бюрото по труда.
  Виж повече
 • 09.01.2019

  60 мероприятия за професионално ориентиране през декември

  60 групови срещи за професионално ориентиране проведоха през изминалия декември бюрата по труда и техните филиали в цялата страна. Повече от 650 търсещи работа лица получиха практически съвети относно своята професионална реализация и как да използват услугите на Агенцията по заетостта.
  Виж повече
 • 07.01.2019

  През декември близо 600 зрелостници в страната се запознаха с възможностите за бъдеща работа

  Близо 600 завършващи средното си образование ученици посетиха информационните дни на Агенцията по заетостта през последния месец на изминалата година. Общо 26 срещи бяха организирани в градовете София, Ботевград, Русе, Попово, Варна, Нови пазар, Пловдив, Велико Търново, Казанлък, Бургас и Разлог, като освен младите хора в тях се включиха също преподаватели и родители. Експертите от бюрата по труда представиха услугите на Агенцията по заетостта, насочени към младежи, както и полезна информация, улесняваща прехода от образование към заетост. Част от акцентите бяха възможностите за работа, курсове и квалификация.
  Виж повече

На фокус


free sex movie cheap gymshark Yoga clothing European News Web Shopping cheap swissgear backpack free sex video News web cheap anello backpack News European websites