СФУК

Financial-Management small

Система за финансово управление и контрол - електронно съхранение и представяне на действащите към момента правила и процедури. С нейна помощ, вътрешната нормативна уредба на организацията е добре систематизирана, достъпът до нея е лесен и удобен, с подходящо оторизиране на достъпа. Можете лесно да допълвате и редактирате съдържанието, както и да създавате чек листи. Научете повече ...

Начало

Adasoft

EasyCheck Интегриран софтуер за одит

alt

EasyCheck e цялостно решение, обединяващо в едно всички необходими инструменти за автоматизиране на одитния процес. Функционалности, които обикновено намирате при комбинирането на различни софтуерни решения, тук ще откриете в един-единствен програмен продукт.

Продуктът се предлага в няколко варианта, които включват различни функционалности и обхващат различни специфики от одитните процеси: 

Какво прави Ада-Софт различни?

В лицето на Ада-Софт ще намерите един надежден партньор, който ще бъде до Вас в най-трудните Ви моменти. Ние не раздаваме рекламни календари в края на годината - ние сме до Вас през цялата година, a Вие сте нашата реклама. Голяма част от клиентите ни са станали такива, като са разбрали за нас не от мащабни рекламни кампании, а от доволни техни колеги.

Ние разработваме и дистрибутираме гъвкав софтуер, позволяващ прецизна настройка спрямо бизнеса и дейността на всеки индивидуален клиент. Ада-Софт непрекъснато усвоява нови технологии и практики, за да предвиди бъдещите нужди и да ускори процесите във Вашия бизнес, като използва подходящите за това програмни продукти. Оптимизираните бизнес процеси и дейности намаляват разходите и подобряват ефективността и качеството на работата.

Ако все пак не получите очакваните от Вас резултати и сметнете, че нямате нужда от нашите услуги - ние ще Ви върнем парите!

 

Защо да изберете Ада-Софт?

Ада-Софт си сътрудничи активно със своите клиенти, за да определи технологиите и методиките на работа, които ще подобрят осезаемо техните бизнес процеси и дейности. Това от своя страна, довежда до по-добра производителност и конкурентоспособност.

Всички наши клиенти - от малки фирми, до средни и големи компании и държавни предприятия, имат свои собствени специфичности и цели за достигане.

Ада-Софт помага на клиентите си да намерят най-добрия начин да постигнат своите бизнес цели чрез внимателна оценка и анализ, чрез цялостни информационни решения и/или отделни програмни продукти, в рамките на разумни срокове.

Когато фирмата ни предлага техническо решение на своите клиенти и партньори, ние взимаме под внимание не само моментното решение, но и средата на Вашия бизнес, цената на възможностите, както и дълготрайната оптимизация. Ето защо, ние използваме стандартни практики, утвърдени в условията на конкурентната среда в различните браншове на бизнеса, като така гарантираме плавно и постепенно бъдещо развитие на Вашата инфраструктура.

Обширните ни технически и административни познания ни позволяват точно и ясно да оценяваме предимствата и недостатъците на дадена информационна система или инфраструктура, като предложим оптималното решение според Вашите нужди, изисквания и бюджет.

Ада-Софт осигурява високо качество на услуги и продукти на изключително разумни цени.

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
[email protected]

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
[email protected]

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
[email protected]


European News Web free sex movie cheap tumi backpack cheap swissgear backpack cheap anello backpack National news cheap gymshark Yoga clothing cheap hydro flask Water bottle News web free sex video