Новини 

 

Стажанти получиха сертификати от Областния управител за ученически практики

 

Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен връчи сертификати на ученици от икономическите специалности в ПГИ“Робер Шуман“-Разград, които са участвали в проекта на Министерството на образованието и науката „Ученически практики“. Това съобщават от пресцентъра на Областна администрация-Разград.

Церемонията се проведе в зала 712 на Областна администрация-Разград. На нея присъстваха представители на деветимата работодатели, в чиито фирми и институции бяха на стаж общо 19 единадесетокласници, координаторът на проекта в ПГИ  Доцка Стефанова, учители от училището.

Директорът на училището инж. Христина Панчева благодари на работодателите, че са се отзовали на поканата да участват в проекта, по който от месец май до днес учениците са отработили по 240 часа. По думите й той е изключително полезен за учениците, които са видели в реална среда както представлява професията, която учат.


„Това е пътят за образованието и икономиката в България, да се произвеждат специалисти, които учат в реална среда“, категоричен бе Областният управител Гюнай Хюсмен. Той поздрави младите хора за избора на специалности, в които да се развиват, призова ги след завършване на висшето си образование да работят за развитието на Област Разград.

Той връчи лично сертификатите на две от ученичките, които стажуваха в Областна администрация-Разград. Весиле Ахмедова с наставник главен експерт Анелия Чутуркова се обучава в сферата на „Човешки ресурси“, а Сезен Даудова с наставник главен експерт Светлин Симеонов – в областта на „Регионалното развитие“. На двете момичета г-н Хюсмен подари и рекламни тефтери и химикали на Областна администрация.

Директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Разград Елка Драмалиева връчи сертификатите на две ученички, които са били на стаж в община Разград, тя също изрази подкрепата си за проекта, който е взаимнополезен и за учениците, и за институциите, в които те стажуват.

Oстаналите сертификати бяха връчени от представители на фирмите: „Хелп инженеринг“ООД, „Дансия 1“, „Римеса одит“ООД, „Минкова консулт“ЕООД, „Екоал“ООД, „Калчев финанс“ЕООД, „112 БГ“ООД. В „Екоал“ стажантите са били трима, в останалите фирми - по двама.

В ПГИ“Робер Шуман“ общо 36 ученика участваха в проекта „Ученически практики“ - 17 от специалностите в сферата на общественото хранене и 19 – от икономическите специалности.


НАД 7500 УЧЕНИЦИ ИМАТ ПРАКТИКИ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА

Над 7500 ученици от 326 професионалните гимназии в страната участват в стажове в реална работна среда по проект „Ученически практики – Фаза 1“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Възможности за такива предоставят 2249 работодатели от области като производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, информационни технологии, строителство и др., заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева на пресконференция в Министерството на образованието и науката (МОН).

Очаква се през лятото още 500 ученици, които се обучават за ресторантьори и хотелиери, да започнат практиките си. Стажовете са с продължителност 240 часа, разпределени по график през учебната година или през ваканциите. Младежите прекарват средно по 2 часа на ден във фирмите и предприятията. След успешното приключване на практиките получават по 300 лв. стипендия и сертификат за проведеното практическо обучение. Работодателите могат да им предложат и постоянни работни места. При предишния такъв проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, който МОН изпълняваше между 2007 г. и 2013г., 1300 ученици получиха предложения за работа, а проведените практики бяха над 40 000.

Заместник-министър Сачева подчерта, че новият проект е с приоритетно значение за МОН заради поставения акцент върху професионалното образование. „Учениците трябва да имат по-голям достъп до производствените процеси и реалните работни места. 2000 от участниците се обучават в приоритетни за икономиката на страната направления“, каза тя и допълни, че дейностите по този проект не трябва да се бъркат с дуалното обучение. Според нея двете трябва да се допълват, като целта е учениците да добиват професионален опит и да се изградят като добри специалисти преди завършването си.

Сачева определи като много важно участието в проекта на 380 виртуални учебно-тренировъчни фирми. „Те предоставят възможност за усвояване на процесите на управление в дигитална среда и могат да помогнат на децата да бъдат по-добри ръководители, служители и потребители“, посочи тя.

Проектът приключва през ноември 2018 г., като общият му бюджет 6 986 236 лв.  Според заместник-министърът дейностите може да бъдат продължени, като за тях ще се търси държавно финансиране.

 


 

Доброволци на Спасителния център на Зелени Балкани участваха в събитие за професионално ориентиране в Стара Загора

13.04.2018

Екип от доброволци  на Спасителен център за диви животни на „Зелени Балкани”, заедно с ученици от НПГВМ „Иван Павлов”, участници в проект „Ученически практики на МОН,  бяха част от панорама на професионалните гимназии, която се проведе днес в град Стара Загора.

На 13 април в Стара Загора се проведе изложение на професионалните училища в от града и околностите. Събитието се организира с цел професионално ориентиране на учениците, на които им предстои кандидатстване в гимназии и избор на бъдеща професия. На изложението присъстваха училища от различни градове в района – Стара Загора, Гълъбово, Мъглиж, Николаево. Всяко училище представи дейностите си и запозна аудиторията с професионалните направления, които предлага.

Националната професионалната гимназия по ветеринарна медицина (НПГВМ) беше представена от ученици и учители, както и от наш екип доброволци. Заедно с тях, на изложението присъстваха обикновеният мишелов-Мишо, и керкенезът - Владко. Двете птици, естествено, бяха най-голямата атракция на събитието. Малки и големи проявяваха интерес към птиците, а сред най-често задаваните въпроси бяха какъв вид са, какъв пол, как се обгрижват диви животни.

Надяваме се с присъствието си на събитието да сме предизвикали любопитството у младите, бъдещи, гимназисти към професията на ветеринарния техник, както и дейностите, свързани с лечението на бедстващите диви животни.

 


 

В Клисура се проведе съвместна инициатива между Горското и Икономическата гимназия

11.04.2018 г.

Съвместна инициатива между Държавно горско стопанство- гр.Клисура и Професионалната гимназия по икономика“Тодор Влайков“ в града се проведе вчера. Тя се състоя в залесяване в местния парк "Боримечката". Залесяването е по повод Националната седмица на гората - от 2 до 8 април 2018 година и е под наслов - "Децата и гората на България - за бъдещето на зелена Европа!".

Учениците от специалност "Горско стопанство и дърводобив" в гимназията заедно с лесовъди от Горското стопанство в гр.Клисура посадиха борчета.

Избраните 10 ученици от специалност "Горско стопанство и дърводобив" са одобрени за работа по проект "Ученически практики -фаза 1" в Държавно горско стопанство - Клисура". Те ще отработят 240 часа като помощник-лесничей и работник в горското стопанство, като в края на практиката си ще получат сертификат и 300 лв. стипендия по проекта.

 


 

Информация за проект "Ученически практики-Фаза1"

 

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ по ОП НОИР допълва и развива проект BG051PO001-3.3.07 „Ученически практики“ по ОП РЧР 2007-2013, при който успешно приключените ученически практики са над 46 000.

До края на 2018 г. ще бъдат използвани, развити и утвърдени вече изградените между 2013 и 2015 г. процедури, уеб платформа, контролни системи и механизми за реализация на практическото обучение в професионалните училища. Проектът изцяло се вписва в контекста на заложените европейски и национални цели за подобряване на достъпа и повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Целта за подобряване на съответствието между професионалното образование и изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Европа 2020 и в Националната програма за развитие България 2020. Образователните резултати следва да бъдат съобразени основно с нуждите на регионалния и местен пазар на труда. Едни от основните предизвикателства, описани в Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г. са: превръщане на началното професионално и продължаващото професионално обучение в привлекателна възможност за учене; осигуряване на гъвкав достъп до обучение и до придобиване на квалификация; повишаване на броя на учениците в професионалните училища. Една от националните цели за изпълнение на целите на Стратегия „Европа 2020“ е до 2020 г. работните места да се увеличат. За постигане на тази цел е нужно по-високо равнище на професионалните умения. Чрез създаването на учебно-тренировъчните фирми (УТФ) в училищата и участието на учениците в практика в реална работна среда те ще бъдат насърчени да развиват универсални умения, които да им дадат възможност да бъдат предприемчиви и да се адаптират по-лесно към промените на пазара на труда, което от своя страна ще улесни прехода от образование към заетост и ще помогне за намаляване на младежката безработица.

Проектът ще допринесе за постигането на специфичните цели на ПО2 и ИП 10iv на ОП НОИР. Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:

  • Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
  • Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

Конкретните цели на проекта са на първо място подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса. Основната цел на проекта е подкрепата за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда. Очакваните резултати от проекта ще помогнат за подобряване на връзките между ПОО и бизнеса, ще допринесе и насърчи образованието в областта на инженерните, техническите и природните науки. Освен това ще бъдат подобрени перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда; ще бъдат изградени мрежи между професионалните училища и бизнеса; ще бъдат подобрени практическите умения на ученици за работа в реална работна среда, както и компютърните им умения, като основно изискване на информационното общество. Чрез мерките от това проектно предложение ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на професионалното образование и обучение и бизнеса в България да стане по-ефективно:

  • повече съществуващи стажантски програми
  • повече случаи на сътрудничество с бизнеса.

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Срокът на проекта е до края на месец декември 2018 г., а бюджетът на проекта е на стойност 6 986 236 лв. Всички дейности по проекта трябва да приключат до 09.10.2018 г. 


В проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики“ Фаза 1 могат да кандидатстват всички ученици навършили 16 г., обучавани за придобиване на квалификация по професии от професионалните гимназии и общообразователните училища в паралелки с обучение по професии на територията на Република България.

Уважаеми работодатели,

Проект BG05M2OP001-2.006-0001„Ученически практики“ Фаза 1 предоставя чудесна възможност на Вас да използвате капацитета на млади и ентусиазирани хора, които да допринесат за дейността на Вашата компания и да обмените нови и свежи идеи, които да спомогнат за развитието Ви.

Уеб-базираната информационна система http://upraktiki.mon.bg/ осигурява възможност да изберете училищата от Вашия регион, с които да си сътрудничите и да изберете младите хора, от които действително се нуждаете.

Как да се регистрирате?

Стъпка 1: Влезте от меню ВХОД, във „Вход за работодатели“ за да направите Вашата регистрация.
Стъпка 2: Попълнете Вашия работодателски профил.
Стъпка 3: След като попълните данните, необходими за регистрация и получите потвърждение по имейла, че вече сте регистриран Вие ще можете да качите лого на Вашата организация и да представите вашата дейност с кратък текст.
Стъпка 4: След потвърждаване на регистрацията е необходимо да публикувате обява в системата като попълните необходимите данни за позицията, работното време и дейностите, които ще се извършват за съответната позиция.

ЩЕ СЕ РАДВАМЕ НА ПОЛЗОТВОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВАС! ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ!

   

 
Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

free sex video cheap hydro flask Water bottle cheap gymshark Yoga clothing NCS European News Web cheap tumi backpack NCS European News Web cheap yeti cup Japan porn video cheap off white Sportswear cheap fjallraven backpack