≈лектронни услуги на Ќјѕ

ѕорталът за електронни услуги на Ќационалната агенци€ за приходите (Ќјѕ) ¬и дава възможност бързо, лесно и сигурно да ползвате следните групи услуги:

≈ -услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис ( ≈ѕ)

¬’ќƒ ¬ ѕќ–“јЋј за ≈-”слуги, достъпни с квалифициран електронен подпис ( ≈ѕ)

»зползването на тази група услуги изисква регистраци€ в портала чрез подаване на:

—лед регистраци€ в портала за ¬ас ще бъдат достъпни следните услуги:

¬ижте повече информаци€ и всички ≈-”слуги с  ≈ѕ, предоставени от Ќјѕ.

≈-услуги със свободен достъп:

¬’ќƒ ¬ ѕќ–“јЋј за ≈-услуги със свободен достъп

„рез ≈-”слуги със свободен достъп (не се изисква електронен подпис) вие можете да:

¬ижте повече информаци€ и всички ≈-”слуги със свободен достъп.

≈-услуги с ѕ» :

¬’ќƒ ¬ ѕќ–“јЋј за ≈-услуги, достъпни с персонален идентификационен код (ѕ» )

„рез ≈-”слуги с ѕ»  ¬ие можете да:

¬ижте повече информаци€ и всички ≈-”слуги с ѕ» .
FTU, FACTUM BOOKS cheap off white cheap fjallraven backpack National news гГЭгГЂгГОжШ†зФї Cheap Shoes From China fantasy football K√Єb Adidas Ncs ৙а•Йа§∞а•Н৮ ৵ড়ৰড়ৃа•Л Japan porn video