Allvarliga störningar

Störningar

Avslutade störningar

Pågående (13)

 • expand icon cancel icon

  Lund - Arbete i gatan

  Kung Oskars väg, Norra Spolegatan

  VA-ledningsarbete till exploateringsområde på f.d. regionbussparkeringen.

  Påbörjad: Juni 2019

  Förväntas klart: December 2019

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Lund - Arbete i gatan

  Brunnsgatan och Östra Vallgatan

  Dag- och spillvattenledningar ska separeras och en dricksvattenledning ska förnyas.

  Påbörjad: 2019-04-01

  Förväntas klart: 2020-03-01

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Lund - Arbete i gatan

  Håstad

  Håstad ska få kommunalt dricksvatten och en effektiv avledning av dagvatten. Dessutom ska en lösning hittas för alla fastigheter inom versamhetsområdet för spillvatten.

  Påbörjad: 2019-06-10

  Förväntas klart: Våren 2021

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Lund - Arbete i gatan

  Sankt Lars-parken

  VA SYD renoverar och moderniserar pumpstationen i Sankt Lars-parken.

  Påbörjad: Juli 2019

  Förväntas klart: Höst 2020

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Eslöv - Arbete i gatan

  Hasslebro

  VA SYD genomför utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Hasslebro.

  Påbörjad: 2016-01-01

  Förväntas klart: 2020

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Lund - Arbete i gatan

  Gästabudsvägen m. fl.

  VA SYD förnyar dag- och spillvattenledningar i Stångby

  Påbörjad: September 2019

  Förväntas klart: Februari 2020

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Malmö - Arbete i gatan

  Getgatan 39-41, R F Bergsgtan 40 B- 42 C

  Förnyelse av bef VA-nät och nyanläggning av totalt 10 servispaket

  Påbörjad: 2019-10-14

  Förväntas klart: Januari 2020

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Malmö - Arbete i gatan

  Fårabäck

  Från september kommer VA SYD att genomföra VA-utbyggnad för att dra kommunalt vatten och avlopp till Fårabäck.

  Påbörjad: 2019-09-26

  Förväntas klart: 2020-03-31

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Malmö - Arbete i gatan

  Birger Jarsgatan

  VA SYD separerar ledningsnätet i området för att minska risken för källaröversvämning när det regnar riktigt mycket. Efter ombyggnaden kommer gatan att bli separerad d.v.s. med en spill och en dagvattenledning.

  Påbörjad: november 2019

  Förväntas klart: 2020-02-28

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Eslöv - Arbete i gatan

  Stehag, Stockamöllan och Billinge

  VA SYD bygger en överföringsledning mellan Stehag, Stockamöllan och Billinge för att säkra dricksvattentillförseln i Stockamöllan och Billinge. <br>För senaste nytt i projektet, scrolla ner till vårt nyhetsflöde.

  Påbörjad: Entreprenad är upphandlad. Beräknad byggstart september 2019

  Förväntas klart: 2020

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Eslöv - Annat

  Flyinge och Gullarp

  Personal från VA SYD utför spolning av dricksvattennätet via vattenbrandposter i Flyinge och i Gullarp. Det finns risk för att våra kunder ev. kan få missfärgat dricksvatten i samband med spolningsarbete.

  Påbörjad: 2019-12-04 Morgon

  Förväntas klart: 2019-12-06 Förmiddag

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Malmö - Annat

  Spolning och filmning av avloppsledningar i innerstan

  Ledningarna behöver spolas rena för att kunna filmas. Filmningen ska ge besked om eventuella inläckage från kanalen och andra oönskade fel på ledningarna. Det är en del av vårt arbete med att göra plats för vattnet och stå bättre rustade inför kommande storregn.

  Påbörjad: 2019-11-20 Eftermiddag

  Förväntas klart: 2019-12-31 Eftermiddag

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Burlöv - Annat

  Röktest i Åkarp

  VA SYD har vid mätningar märkt att flödet i avloppsvattenledningarna i Åkarp är ovanligt högt. Vi kommer därför genomföra en undersökning på fastigheter och ledningsnät i området. Syftet med undersökningen är att förklara och åtgärda varför det kommer fel vatten i avloppsledningarna och andra störningar på ledningsnätet i området. En del av utredningen innebär att kontrollera anslutningar av fastigheter så att inget regnvatten rinner till avloppsledningar.

  Påbörjad: 2019-11-18 Morgon

  Förväntas klart: 2019-12-02 Eftermiddag

  Läs mer

Kommande (2)

Karta över pågående arbeten

Andra läser om Visa alla artiklar
Va syds verksamhet Mer om VA SYD

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt.

Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.