Ur arkivet: Svenska Akademin – några reflektioner inför 150-årsminnet

Av Redaktionen
11 oktober 2019

”Den lugna betänksamheten, sinne för kontinuiteten och pietet för traditionen höra mera hemma i en sådan församling än moderna för dagen och den explosiva självhävdelsen. Den »akademiska» prägeln blir sig i viss mån alltid lik. För icke länge sedan kunde man iakttaga, hurusom även en gammal rabulist, som i ungdomen vägrade föra orden »konungen och fäderneslandet» på sina läppar, såsom direktör i Svenska akademien uttryckte sig i artiga rojalistiska allokutioner och rörde sig i sirliga gamla former.”

Läs mer...


S sviker i försvarsfrågan – igen

Av Amanda Wollstad
4 oktober 2019

Socialdemokraterna har slirat på frågan om ökade tillskott till försvaret sedan man genom sin ovilja att prata finansiering spräckte den dittills eniga Försvarsberedningen. Samtidigt har stödpartierna C och L konsekvent lovat att inte släppa igenom en budget utan de överenskomna tillskotten. När budgeten offentliggjordes blev det tydligt att S fintat bort sina samarbetspartners, och återigen är det Försvarsmakten som blir lidande, skriver Amanda Wollstad.

Läs mer...


Ur arkivet: Löntagarfonderna och ägandet av produktionsmedlen

Av Redaktionen
4 oktober 2019

”Utan det privata ägandet försvinner det väsentliga risktagandet i alla affärsbeslut, vilket är det som säkerställer att beslut tas på goda grunder. Felaktiga eller förhastade beslut får konsekvenser för ägaren, som alltid bär det yttersta ansvaret. Det bör därmed vara uppenbart att det passiva ägandet sällan gagnar affärsverksamheten. Och ett ägande som inte i första hand syftar till att tillfredsställa konsumenters efterfrågan är förödande för verksamheten, samt i förlängningen ytterst ogynnsam för samhällets resursanvändning.”

Läs mer...


Är du redo för den fjärde oktober?

Av Amanda Wollstad
27 september 2019

Nästa fredag är det den fjärde oktober, dagen då vi minns manifestationen mot löntagarfonderna och firar frihetens seger med kanelbullar. Således är det hög tid för den som ännu inte läst den att beställa Svensk Tidskrifts utmärkta antologi ”Sista försöket att socialisera Sverige?”, skriver Amanda Wollstad.

Läs mer...


Ur arkivet: Den klassiska bildningen och vår moderna kultur

Av Redaktionen
27 september 2019

”Jag påstår inte, att klassisk bildning är nödvändig för varje människa för att förverkliga ett sådant kulturideal, men jag anser att klassisk bildning är ett av de oumbärliga vapnen i kampen mot de mörka makter, som hota att kullkasta grundvalarna för ett kulturideal som det nyss nämnda. Den icke klassiskt bevandrade glömmer lätt, att det idealet är något som vi ha en handfull hellenska män att tacka för, vilka trots en ofta hotfull majoritet, delvis med livet och sin borgerliga existens som insats, sådde de tankefrön, ur vilka vår kultur har utvecklats och ur vilka den alltjämt hämtar näring.”

Läs mer...


Hongkong-dollar luktar inte

Av Amanda Wollstad
20 september 2019

Nyhetsmedia är beroende av annonser, och att ett visst intresse köper sig en reklamplats innebär inte att samma intresse inte kan granskas kritiskt i spalterna. Men det innebär inte nödvändigtvis att en totalitär regim i krig mot sitt eget folk oemotsagda bör få breda ut sig över en helsida i landets största morgontidning, skriver Amanda Wollstad.

Läs mer...


Ur arkivet: Hur hanterar vi de unga lagöverträdarna?

Av Redaktionen
20 september 2019

”Statliga ungdomshem får inte bli plantskolor för förhärdade ungdomsbrottslingar och staten bör ta över kostnadsansvaret från kommunerna; det finns en frestelse för den kommunala socialtjänsten att av budgethänsyn avstå från vissa institutionsåtgärder, där överlämnande till *vård i det egna hemmet* framstår som ett billigare och därmed bättre alternativ.”

Läs mer...


Svensk Tidskrift undertecknar upprop för Hongkong

Av Amanda Wollstad
13 september 2019

Tillsammans med 45 andra tankesmedjor, publikationer och organisationer från 27 länder står Svensk Tidskrift i veckan som undertecknare för ett upprop för Hongkongs rätt till självstyre, ekonomisk frihet och grundläggande mänskliga rättigheter. Uppropet är initierat av Australian Taxpayers’ Alliance, vars företrädare själva varit på plats under demonstrationerna i den Kinakontrollerade ”särskilda administrativa regionen”, skriver Amanda Wollstad.

Läs mer...


» Tidigare inlägg

Kampen om Hongkong – The nuclear option och år 2047

Av Martin Levanto | 11 oktober 2019

Medan Fastlandskina firar Folkrepubliken Kinas 70 årsjubileum fortsätter demonstrationerna i Hongkong. Den mycket uppmärksammade utlämningslagen har nu dragits tillbaka av lokalregeringen, men demonstrationerna i Hongkong har trots detta fortsatt och utvecklats till att även handla om demokrati och försvaret av stadens fri- och rättigheter, skriver Martin Levanto.

Läs mer...

Riksbankens dominerande mål bör vara stabilt penningvärde

Av Andreas Vedung | 11 oktober 2019

Med rekordlåga globala styrräntor, en krona som deprecierats mot omvärlden och en inflationstakt som ej når målet är penningpolitiken i fokus. Vissa menar att läget är onormalt jämfört med historien, medan andra anser att räntorna är en konsekvens av flera strukturellt sammanfallande faktorer som varaktigt pressat ned räntorna och inflationen. Oavsett orsak – digitalisering, globalisering, högt asiatiskt sparande, förlängda tidspreferenser med anledning av höjd livslängd – måste en centralbank ha ett mål. I två artiklar resonerar Andreas Vedung om vad som bör vara Riksbankens.

Läs mer...

Har Joe Biden redan förlorat?

Av Örjan Hultåker | 11 oktober 2019

På tisdag är det dags för den fjärde debatten mellan de Demokrater som vill bli partiets presidentkandidat. Örjan Hultåker analyserar läget, och konstaterar att mycket talar för att förre vicepresidenten Joe Biden redan har förlorat loppet mot Vita huset.

Läs mer...

En Kinastrategi för frihet

Av Gunnar Hökmark | 4 oktober 2019

Den här veckan firar den kinesiska kommunistregimen 70 år. Firandet på dagen av Folkrepublikens utropande, blev på många sätt symboliskt för det Kina som nu är en av världens största ekonomier och tveklöst den allra största diktaturen, skriver Gunnar Hökmark.

Läs mer...

Klart herr biskopen ska få vara fascist!

Av Vladimir Lukic | 4 oktober 2019

Den största lögnen

Av Mats Fält | 4 oktober 2019

Spelbolagen borde lära av löntagarfondsmotståndet

Av Benjamin Juhlin | 4 oktober 2019

Rapport från ett djupt delat Brexitland

Av Per Heister | 27 september 2019

Utan historia, ingen identitet

Av Peter J Olsson | 27 september 2019

Intervju: Vilka värderingar är kristna?

Av Edvard Hollertz | 20 september 2019

» Tidigare artiklar

Bakom idyllen

Av Sten Niklasson
11 oktober 2019

Med sina trähus och blomsterlådor fyllda med röda pelargoner skulle staden kunna vara en alpidyll klippt ur Sound of Music. Dess restauranger serverar fondue och glühwein. Hugade turister kan åka linbana upp till närbelägna toppar. Men de höga omgivande bergen tillhör inte Alperna utan Anderna, och sjöarna bär namn som Nahuel Huapi och Gutiérrez. Stadens namn är San Carlos de Bariloche. Den ligger på nästan 1 000 meters höjd i den argentinska provinsen Rio Negro nära gränsen till Chile, och 1995 hamnade den på de internationella tidningarnas förstasidor. Sten Niklasson skriver om nätverken som gömde några av historiens värsta massmördare.

Läs mer...


Tänk på en kanon!

Av Peter J Olsson
11 oktober 2019

Nu är det på allvar dags att föra in kanontänkandet i skolan – såväl i historia som i svenska och litteraturhistoria. Där finns nämligen den lägereld vi kan samlas krig och den gemenskap som efterlyses i så många debatter, menar Peter J Olsson.

Läs mer...


Du är briljant

Av Veckopoeten
11 oktober 2019

Veckopoeten skaldar om stolthet, saknad och längtan.

Läs mer...


Siffertrix

Av Hans von Corswant
4 oktober 2019

Av Hans von Corswant

Läs mer...


Il Cavalieri: skandalerna, rättsfallen och populismen

Av Sten Niklasson
4 oktober 2019

Berlusconi har under sina år vid makten varit föremål för otaliga rättsliga åtgärder från allt från skattbrott till mutbrott och sexuellt utnyttjande av minderårig. Han har redan fängslats en gång, och är förbjuden att inneha politiska uppdrag i Italien. Flera rättsprocesser pågår fortfarande. Ändå valdes han i våras till EU-parlamentet. Sten Niklasson fortsätter idag sin berättelse som en av Europas mest kontroversiella politiker.

Läs mer...


Hasse och Tage – flera kärlekshistorier

Av Peter J Olsson
4 oktober 2019

Dokumentärfilmaren Jane Magnusson har porträtterat 1900-talets mest kända svenska komikerduo Hasse & Tage. Hasse Alfredsson och Tage Danielsson, för dem som inte var med på den tiden. Frågan är hur begriplig filmen är för de senare, skriver Peter J Olsson.

Läs mer...


» Tidigare artiklar

ANNONSER:

Austrian Conference 2019

Till Jörgen Warborns hemsida

Läs mer här

ekonomifakta2015

webshop_banner

SKOP

Ladda ner E-boken om Liberalkonservatism