Barn och utbildning

Läsårstider, matsedel, studie- och yrkesvägledning, vuxnas lärande, kulturskola...

Bygga, bo och miljö

Bygglov, vatten och avlopp, avfall, brandskydd, sotning, livsmedel...

Kommun och politik

Kommunfakta, organisation, politik och demokrati, Ärenden och handlingar, press.

Näringsliv och arbete

Stöd och råd, mark och lokaler, tillstånd, regler och tillsyn, upphandling...

Omsorg och hjälp

Äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj, räddningstjänst, vigsel...

Trafik och resor

Färdtjänst, parkering, utemiljö, renhållning och snöröjning...

Uppleva och göra

Bibliotek, friluftsliv, kultur, föreningsliv, idrott, motionsspår...

Evenemangskalender

Tips om evenemang i Sala kommun. Arrangörer kan skicka sina evenemangstips till kalendern.

Anslagstavla

Tillkännagivanden om fullmäktiges och nämnders sammanträden, justerade beslutsprotokoll, delegationsbeslut och kungörelser om kommunala föreskrifter.


13 lediga tomter på Ängshagen

Nu erbjuder Sala kommun de som står i den kommunala tomtkön möjlighet att köpa villatomt i Kvarteret Räven på Ängshagen i Sala.

Drygt 900 anställda i Sala utbildas om psykisk ohälsa

Över 900 av Sala kommuns anställda kommer att utbildas i att lära sig känna igen tecken på psykisk ohälsa eller att en person befin...

Hög elräkning?

Kontakta din kommunala Energi- och Klimatrådgivare för oberoende och kostnadsfria råd!