Ny upphandling av Elkraft 20-134


Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling för Elkraft 20-134 som annonseras under mars månad 2019. Tidigaste leveransstart är 1 januari 2020. Önskar ni delta i upphandlingen ska anmälan vara HBV tillhanda senast 4 februari 2019.

Fördelar Genom att samordna upphandlingar skapas generellt goda villkor till låga administrativa kostnader vilket bidrar till bättre ekonomi för de avropande enheterna (hädanefter kallad kunden). Detta innebär i sin tur att resurser kan frigöras för andra ändamål. Specifikt för samordnade elupphandlingar är den kompetensmässiga kunskapsbas som krävs för att inköpet ska kunna styras mot långsiktiga ekonomiska mål. Avtalet erbjuder följande fördelar: Fyra olika avtalsmodeller att välja mellan: A) Rörligt elpris B) Fast elpris - Engångstillfälle C) Fast elpris - Genomsnitt (index) D) Fysisk leverans och finansiell prissäkring portföljförvaltning Möjlighet till olika avtalsperioder Statistik och rapportering är specificerat i avtalet Kvalitetssäkring av leverantör i upphandling och under avtalsperioden Möjlighet för lokala elbolag att offerera på sin lokala marknad Hantering av egen produktion, solkraft och vindkraft Samarbete med elinköpsexpert Årliga informationsmöten om Elkraft Låg administrativ avgift, endast 0,20 öre per KWh  För mer information, se inbjudan. Klicka här>> . Samarbete med expert inom elhandel HBV har för denna upphandling engagerat Magnus Kjellin som har lång erfarenhet av elaffärer och upphandling, både teoretisk, praktisk och strategisk. Magnus Kjellin har arbetat med att utveckla inköpsmodeller för den avreglerade elmarknaden sedan 1993.  Anmälan Senast den 4 februari 2019  ska er anmälan vara HBV tillhanda. Fyll i Anmälningsblanketten samt Blankett kundinformation och skicka den till [email protected] . Kommuner, kommunala bolag och förbund är välkomna att anmäla sig till denna upphandling. En förutsättning att få anmäla sig är att det inom kommunen finns ett bolag eller organisation som är medlemsbolag hos HBV. Kontakta oss Har ni frågor om upphandlingen är ni välkomna att skicka frågor till ansvarig upphandlare Elin Erwid .

Läs mer om Ny upphandling av Elkraft 20-134

HBV växer!


Vi hälsar Nordmalings kommun, Studentbostäder i Linköping AB och Örkelljungabostäder AB välkomna som nya medlemmar i HBV. Nordmalings kommun ligger i Västerbottens län i Ångermanland. Centralorten är Nordmaling. Studentbostäder ligger i Linköping i Östergötlands län. Studentbostäder förser ca 25 procent av studenterna på Linköpings universitet med boende. Örkelljungabostäder ligger i tätorten Örkelljunga som ligger i den nordvästra delen av Skåne län. Tillsammans är vi nu 350 medlemsbolag!

Läs mer

Nytt avtal för Köksfläktar klart


HBV har slutfört upphandlingen av Köksfläktar 19-171. Avtalsstart för det nya avtalet är 2019-02-01. Produkter som omfattas är spisfläktar, spiskåpor och fläktskåp. Avtalet är rikstäckande och rangordnat. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Antagna leverantörer i rangordning: 1. Elektroskandia AB 2. Franke Futurum AB Detta avtal kan eventuellt återigen bli en del av det stora Vitvaruavtalet när det ska upphandlas igen. Kökskåpor kan även beställas från HBVs avtal gällande Ventilationskomponenter 18-119. 

Läs mer

Ny upphandling av Markvårdsmaskiner


Nu påbörjar HBV den nya upphandlingen av Markvårdsmaskiner 19-125, bestående av åtta olika anbudsområden. Upphandlingen kommer att vara rikstäckande och ha en kombinerad avropsmodell med dynamisk rangordning och förnyad konkurrensutsättning i samtliga delar. Planerad avtalsstart är 2019-05-01. Externa kunder, kommuner, våra medlemmars underkunder och övriga upphandlande myndigheter är välkomna att anmäla sig till denna upphandling senast 2019-02-12.

Omfattning Upphandlingen omfattar markvårdsmaskiner samt redskap/tillbehör till dito lämpade för yttre skötsel inom bostadsområden och parker. Upphandlingen är indelad i åtta  olika anbudsområden: Del A - Åkgräsklippare 14-50 hk och redskap/tillbehör Del B - Redskapsbärare 19-24 hk och redskap/tillbehör Del C - Redskapsbärare 25-75 hk och redskap/tillbehör Del D - Redskapsbärare 76-150 hk och redskap/tillbehör Del E - Ej bogserade sopmaskiner och redskap/tillbehör Del F - Bogserade sopmaskiner och tillbehör Del G - Kompakttraktorer och redskap/tillbehör Del H - Kompaktlastare och redskap/tillbehör Avtalstid Planerad avtalsstart är 2019-05-01.  Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.  Anmälan Externa kunder, kommuner, våra medlemmars underkunder och övriga upphandlande myndigheter är välkomna att anmäla sig till denna upphandling senast 2019-02-12. En förutsättning att få anmäla sig är att det inom kommunen finns ett bolag eller organisation som är medlemsbolag hos HBV. Anmälningsblanketten skickas till [email protected] . Avanmälan Alla HBVs medlemsbolag är avropsberättigade per automatik och behöver därför inte anmäla sig. Däremot ska en avanmälan skickas in senast 2019-02-12 om medlemsbolaget avser att inte avropa från den kommande upphandlingen. Avanmälningsblanketten skickas till [email protected] . Kontakt Frågor gällande denna upphandling besvaras av ansvarig upphandlare Adam Anstrin. 

Läs mer

Våra upphandlingar


Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef  Ola Kroon .

Läs mer

cheap fjallraven backpack cheap gymshark Yoga clothing cheap swissgear backpack cheap yeti cup free sex movie Japan porn video cheap anello backpack cheap off white Sportswear free sex video European News Web