OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.


Ur Akademisk årsskrift 2017 : ROBERT PÅHLSSON, Skattebetalarens avsikter – Subjektiva rekvisit i skatterätten

SENASTE NUMRET, NR 12 2018

Förord nr 12
Stefan Olsson
Beskattning av multinationella företag i digitaliseringens tidsålder
Krister Andersson

Läs artikeln (pdf)

Riskerna med OECD:s granskningsarbete av potentiellt skadliga lågskatteregimer
Torsten Fensby
Legitimitetens problem – en kommentar
Jan Kellgren
Legitimitetens problem – en statsvetare om OECD och lågskatteregimerna
Per Jansson
Förslag till förändringar av CFC-reglerna – en kritisk kommentar
Erik Blomquist
Skatteflyktslagen och HFD x 2 – 3:12 respektive koncernbidragsreglerna
Mats Tjernberg
Aktuellt om mervärdesskatt
Mattias Fri & Ulrika Grefberg
Litteratur
Autilia Arfwidsson

Läs artikeln (pdf)

Årsregister 2018

SOCIALT


cheap Ncs hydro flask Water bottle cheap Ncs gymshark Yoga clothing Ncs Shopping cheap Ncs fjallraven backpack cheap Ncs off white Sportswear Ncs National news Asian sex video cheap Ncs tumi backpack NCS European websites free sex movie