OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.


Ur Akademisk årsskrift 2017 : ROBERT PÅHLSSON, Skattebetalarens avsikter – Subjektiva rekvisit i skatterätten

SENASTE NUMRET, NR 6 2019

Rättsfallskommentarshäfte 2018 års rättsfall
Redaktör: Martin Berglund

SOCIALT


European News Web National Colombia Jersey best cheap phone from china Tennessee Titans Jerseys Womens Sport Shoes Online Shop Kevin Durant Shoes For Sale Adidas Ncs Danmark cheap swiss gear backpack Dinamo-Minsk cheap fjallraven backpack