Välkommen till Segulah

Nordisk private equity sedan 1994

Om oss

Segulah är en nordisk private equity firma som i över två decennier utvecklat företag i nära samarbete med skickliga företagsledare och industriella experter.

Affärsidé

Segulah äger och utvecklar mindre och medelstora bolag. De bolag vi investerar i är lönsamma, stabila och leds ofta av engagerade och ambitiösa företagsledningar. Vår affärsidé är att tillföra fokus, kompetens och kapital.

Segulah som ägare

Segulah är en aktiv, engagerad och ansvarstagande ägare. Vi gör kontrollinvesteringar, tillför kapital och tillsätter styrelser som är ett viktigt stöd till portföljbolagens ledningar och bidrar till bolagens utveckling.

Fonder

Kapitalet i Segulahs fonder kommer huvudsakligen från internationella placerare av pensions- och donationskapital samt privata familjestiftelser. Totalt har Segulah investerat SEK 11 miljarder i 5 fonder. Idag investerar Segulah V aktivt i den nordiska marknaden.

UN PRI

Segulah har anslutit sig till FN:s principer för ansvarsfulla investerare.

Nyheter

 • Segulah säljer aktier i Balco

    Segulah IV L.P. (”Segulah”) har erbjudits och accepterat ett bud på 1.500.000 av sina aktier i Balco Group AB (”Balco”). Efter försäljningen uppgår Segulahs innehav till 2.579.373 aktier i Balco.     För ytterligare…

  Läs mer

 • Segulah avyttrar sitt innehav i Zengun

  Segulah avyttrar sitt innehav i Zengun   Segulah Fond V har idag ingått avtal med grundarna och övriga minoritetsägare om försäljning av Segulahs innehav i Zengun. Byggentreprenören Zenguns grundare blir därmed åter majoritetsägare i bolaget….

  Läs mer

 • Segulah III L.P. och Segulah IV L.P. avyttrar Gunnebo Industrier

  Stockholm den 20 maj 2019 Segulah III L.P. och Segulah IV L.P. avyttrar Gunnebo Industrier   Segulah och minoritetsinvesterare har ingått avtal med Crosby Worldwide Limited om försäljning av 100% av aktierna i Gunnebo Industrier…

  Läs mer


European News Web the north face jacket Asian sex video free sex video Womens Sport Shoes Online Shop free sex movie News BLACK FRIDAY NCS Shopping DEALS. News web Video porno