logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha | štúdium VŠ

Absolvujte akreditované vysokoškolské bakalárskemagisterské štúdium v SR na súkromnej zahraničnej českej VŠ!

 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s.

Vysoká školana základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR, zriadila v roku 2008 na Slovensku Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave, ktorého cieľom je pripraviť študentov vysokej školy na kariéru spojenú s výbornou znalosťou problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky.

Významný priestor pre absolventov školy predstavuje pracovné uplatnenie v štátnej správe, samospráve, diplomatických službách, na pôde medzinárodných organizácií a integračných zoskupení, v štruktúrach politických strán, nadácií, mimovládnych organizáciách medzinárodnej aj domácej sféry, médiách, nadnárodných obchodných spoločnostiach a pod.

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s. je oprávnený poskytovaťvzdelávanie v akreditovaných vysokoškolských študijných programoch v rámci 3-ročného bakalárskeho a 2-ročného magisterského študijného programu Medzinárodné a verejné vzťahy:

 

bakalárske štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul - bakalár (skratka "Bc.")

Medzinárodné vzťahy a diplomaciadenné aj externé štúdium

Verejná správa a styk s verejnosťouexterné štúdium

 

a

magisterské štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul - magister (skratka "Mgr.")

Medzinárodné a diplomatické štúdiadenné aj externé štúdium

Európske štúdiá a verejná správaexterné štúdium

 

 

 

Informácie o prijímacích pohovoroch na VŠMVV v Bratislaveprijímacie konanie.

 

Výučba je realizovaná v slovenskom a českom jazyku.

 

  • študijné plány a metódy výučby prispôsobuje súkromná vysoká škola spoločenským nárokom, požiadavkám a potrebám vysokoškolských študentov
  • vychovávame absolventov VŠ s globálnym rozhľadom, ktorí sú schopní komunikovať na vysokej úrovni a sú pripravení zastávať významné pozície na národnom a medzinárodnom leveli
  • máme tím vysoko erudovaných ľudí zabezpečujúcich štúdium - docentov aj profesorov - pedagógov VŠ a odborníkov z praxe, s bohatými skúsenosťami vo všetkých disciplínach medzinárodných vzťahov, diplomacie a politických vied
  • všetky vysokoškolské učebne prešli na jar 2018 kompletnou rekonštrukciou. Denné aj externé štúdium spríjemňujú plne klimatizované priestory pokryté free Wi-Fi, študentský klub so snackovým a nápojovým automatom, sklopné čalúnené sedačky, medzi vybavenie patrí počítač, dataprojektor, premietacie plátno, kvalitné ozvučenie (veľké miestnosti aj mikrofónmi - ručným, klopovým), magnetická tabuľa whiteboard a flipchart

 


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk

Japan porn video cheap Ncs hydro flask Water bottle NCS European websites cheap Ncs swissgear backpack Ncs Shopping cheap Ncs gymshark Yoga clothing free sex video cheap Ncs off white Sportswear Asian sex video NCS European News Web