Orechová potôň

Orechová Potôň

oficiálna stránka obce

Close

Novinky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

18. 01. 2019
Voľby prezidenta Slovenskej republiky   Informácie pre voliča     Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

UPOZORNENIE na podvodníkov

22. 10. 2018
              UPOZORNENIE   Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede upozorňuje občanov, že v našom okrese boli zaznamenané ďalšie nové prípady, kedy neznámi páchatelia uviedli do omylu seniorov, ktorí tým prišli o celoživotné úspory. Podvodníci si vymyslia príbehy, ktorými sa snažia získať dôveru seniorov a vylákať od nich svoje úspory.  Volajú seniorom na ich pevné linky alebo mobily ako ich príbuzní alebo známi (vnuk, syn, brat, sused, spolužiak) a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely.  V poslednej dobe boli zaznamenané prípady, keď podvodníci volajú aj v neskorých nočných alebo skorých ranných hodinách a predstavujú sa ako lekári. Seniorom oznámia, že ich syn alebo vnuk spôsobil dopravnú nehodu, leží v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol jazyk, alebo je po operácii a súrne potrebuje peniaze na vyplatenie spôsobenej škody, ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii. Seniorov dôrazne žiadajú, aby nikoho nekontaktovali, lebo ich príbuzný ,môže mať z toho problémy,  môže ísť do väzenia, lebo zistili, že šoféroval pod vplyvom alkoholu a pri nehode ťažko zranil aj inú osobu. Pre peniaze si páchatelia chodia osobne k seniorom alebo ich žiadajú, aby ich priniesli na určené miesto, sú prípady, kedy k seniorom pošlú taxík. V súčasnej dobe však podvodníci žiadajú seniorov, aby peniaze zasielali na konkrétne účty v bankách (najmä v Tatra banke) alebo ich posielali cez finančnú službu Western Union (najmä v Poštovej banke). Konkrétne číslo účtu páchatelia oznámia seniorom v telefóne alebo im ho zašlú SMS, pričom zdôraznia seniorom aby nikomu nehovorili na aký účel potrebujú peniaze. Preto, 1. neverte neznámym osobám, ktoré Vás telefonicky kontaktujú z rôznych príčin a žiadajú od Vás peniaze, 2.  skutočnosti uvádzané v telefóne neznámou osobou ihneď overte telefonicky u svojich príbuzných – OBRATOM IM ZAVOLAŤ, 3.  nevyberajte svoje finančné úspory pre cudzie osoby, nedávajte peniaze osobám, ktoré nepoznáte, nevkladajte peniaze na cudzie účty a neposielajte neznámym osobám peniaze cez finančnú službu Western Union,   4.  v týchto prípadoch ihneď kontaktujte políciu na čísle 158. Ďalej Vás upozorňujeme, že podvodníci často sa vydávajú za pracovníkmi vodární, elektrární a plynární. Preto majte na pamäti, že pracovníci uvedených spoločností preplatky alebo nedoplatky nikdy neinkasujú v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov. Preto, ak niekto tvrdí, že Vám doniesol naspäť preplatok alebo treba zaplatiť nedoplatok na mieste, ihneď  kontaktujte políciu na čísle 158.          

Dokončila sa rekonštrukcia obecného úradu.

01. 10. 2018
                 Orechová Potôň získala dotáciu z Ministerstva životného prostredia na projekt „Obnova obecného úradu“. Základným cieľom projektu bolo zabezpečiť obnovu obecného úradu v obci Orechová Potôň tak, aby sa znížila energetická náročnosť budovy v súlade s výzvou. Projekt obnovy obecného úradu v Orechovej Potôni pozostávala z nasledujúcich častí: - zateplenie obvodového plášťa - zateplenie strešného plášťa - komplexná výmena otvorových konštrukcií - návrh požiarnych rebríkov na ploché strechy - obnova komínového telesa - výmena strešných žlabov daždových odpadov, sanácia vetracích a kanalizačných otvorov - obnova svietidiel so svetelným zdrojom LED -  fotovoltaické panely - príprava teplej vody - vetranie riešené vzduchotechnickými rekuperačnými jednotkami Pomocou uvedených opatrení plánovaná úspora energie na vykurovanie je 88,9 %, pričom energetická trieda budovy bude A1. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 935 441,93 Eur.    

Deň Obce 2018

02. 07. 2018
 Srdečne Vás pozývame na deň obce 7. júla 2018

Oznámenia

Registrácia chovu ošípaných

Chovatelia ošípaných nezávisle od počtu chovaných jedincov si musia svoje chovy zaregistrovať v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat. 

Obecný úrad

Orechová Potôň 281, 93002
Telefón: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 12:00