Viedeň

Taxi na Schwechat pohodlne a bezpečne

(17.09.2019, Inzercia) – Ak ste si mysleli, že osobná taxi preprava je iba v rámci mesta, tak to bol omyl. Viedenské letisko je od Bratislavy vzdialené približne 40 kilometrov.

Teória verejného sektora

Teória verejného sektora

(16.08.2019, EuroEkonóm.sk) – Štátna správa a samospráva. Kolektívny záujem a verejný sektor. Štát a jeho úlohy. Regulácia. Privatizácia. Trhové, netrhové a zmiešané statky.

Všeobecný marketing

Všeobecný marketing

(16.08.2019, EuroEkonóm.sk) – Základné pojmy z oblasti marketingu. Súčasný a historický vývoj marketingu. Marketingové prostredie. Marketingový mix. 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P a 4C.

Zákonodárny proces na Slovensku

Zákonodárny proces na Slovensku

(16.08.2019, simona7) – Národná rada Slovenskej republiky. Systém 3 čítaní. Poslanecké a parlamentné výbory. Právo veta prezidenta. Zákonodárny proces na Slovensku

Podnikateľský plán

(16.08.2019, EuroEkonóm.sk) – Ako by mal vyzerať podnikateľský plán / business plán? Obsah a štruktúra podnikateľského plánu. Konkrétne ukážky a príklady podnikateľských plánov.

Analýza SWOT

SWOT analýza

(16.08.2019, EuroEkonóm.sk) – Definícia, faktory, postup, stratégie a ukážkový príklad vytvorenia analýzy SWOT.

Štruktúra business plánu

Štruktúra business plánu (podnikateľský plán)

(07.08.2019, EuroEkonóm.sk) – Tvoríte podnikateľský plán a hľadáte návod, ako ho vypracovať? Pozrite si prehľadnú štruktúru, ktorá vám pomôže vytvoriť business plán. Pripravili sme pre vás základnú a detailnú štruktúru podnikateľského plánu.

Študijný poradca

Študijný poradca

(07.08.2019, Miki) – Kompletné informácie o systéme a podmienkach štúdia na vysokých školách. Štipendium, školné, prerušenie štúdia, štátnice, prax a získanie VŠ diplomu.

Ekonomika Slovenska 2018

(07.08.2019, EuroEkonóm.sk) – Vývoj makroekonomických ukazovateľov SR 2018 – HDP, inflácia, nezamestnanosť, nominálna mzda, obchodná bilancia, schodok štátneho rozpočtu, zahraničný dlh.

Ekonomika Slovenska 2019 – prognóza

(07.08.2019, EuroEkonóm.sk) – Vývoj makroekonomických ukazovateľov SR 2019 – HDP, inflácia, nezamestnanosť, nominálna mzda, obchodná bilancia, schodok štátneho rozpočtu, zahraničný dlh.

Školné

Školné

(07.08.2019, Miki) – Kto musí platiť školné na vysokej škole? Aká je výška školného na jednotlivých vysokých školách? Odpustenie školného a termíny uverejnenia.

Komentáre

Odporúčame

Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.