Daňový kalendár
január 2019
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Najbližšia daňová povinnosť
20.1.2019 - Daň z pridanej hodnoty

 

Darček mesiaca
Zákon č. 3692018 Z.z., ktorý mení zákon o DPH od 1.1.2019

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Zúčtovanie faktúry pri vystavení na meno zamestnanca v roku 2019Garancia

4.1.2019, Ing. Ivana Jackaninová, daňový poradca Audit Tax Consulting, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer
Náš zamestnanec objednal tovar cez e-shop a tovar sme vyzdvihli osobne v predajni. Úhrada bola cez doklad z ERP ako úhrada faktúry bez vyčíslenia DPH a nie ako úhrada za konkrétny tovar. Faktúra ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Index daňovej spoľahlivosti pre daňové subjekty v roku 2019Garancia

2.1.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančná správa zavádza do praxe Index daňovej spoľahlivosti. Finančná správa začne rozposielať daňovým subjektom oznámenia o pridelení benefitov. Takéto oznámenia finančná správa zašle v zmysle zákona iba svojim klientom, ktorí splnili ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príloha č. 8 k zákonu č. 222/2004 Z. z.Garancia

1.1.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer Príloha č. 8 k zákonu č. 222/2004 Z.z. v znení zákona č. 593/2007 Z.z. ZOZNAM ČINNOSTÍ 1. Telekomunikačné služby 2. Dodanie vody, plynu, elektriny a tepla 3. Preprava tovaru 4. Prístavné a letiskové služby 5. ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príloha č. 9 k zákonu č. 222/2004 Z. z. (zákonom č. 369/2018 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2020)Garancia

1.1.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer Príloha č. 9 k zákonu č. 222/2004 Z.z. v znení zákona č. 369/2018 Z.z. ZOZNAM TOVAROV, NA KTORÉ SA MÔŽE UPLATNIŤ OSLOBODENIE OD DANE PRI ZDANITEĽNÝCH OBCHODOCH SPOJENÝCH S MEDZINÁRODNÝM OBCHODOM Časť I   Číselné kódy ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 4 Registračná povinnosťGarancia

1.1.2019, Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 4 ods. 1 Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZDPH § 4c Zábezpeka na daň (Zrušený zákonom č. 369/2018 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2019)Garancia

1.1.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer § 4c Zrušený zákonom č. 369/2018 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2019. Počnúc rokom 2019 sa zo zákona o DPH úplne vypúšťa inštitút zábezpeky na daň. Je to z dôvodu, že sa v dotrajšej praxi vykázal ako neefektívny v rámci boja ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZDPH § 9a Dodanie tovaru (zákonom č. 369/2018 Z.z. s účinnosťou od 1. 10. 2019)Garancia

1.1.2019, Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer § 9a Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu (1) Na účely tohto zákona je a) poukazom nástroj, s ktorým je spojená povinnosť prijať ho ako protihodnotu alebo jej časť za dodanie tovaru alebo dodanie služby a na ktorom ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 10 Čo sa nepovažuje za dodanie tovaru a službyGarancia

1.1.2019, Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer § 10 ods. 1 Za dodanie tovaru a dodanie služby sa nepovažuje predaj podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku a vloženie podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZDPH § 11 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátuGarancia

1.1.2019, Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer § 11 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu § 11 ods. 1 Na účely tohto zákona sa nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu rozumie nadobudnutie práva nakladať ako ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZDPH § 16 Miesto dodania služby vo výnimk...Garancia

1.1.2019, Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer § 16 ods. 1 Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Pripravovaná novela zákona o DPH od 1.1.2019Archív

13.7.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenájom nehnuteľnosti z pohľadu DPH v roku 2018Archív

27.4.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty pri poskytnutí služby za protihodnotu je potrebné v prvom rade určiť, kde je miesto dodania služby . Zákon o DPH upravuje miesto dodania služby v § 15 a § 16 , pričom v § 15 ustanovuje ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmeny v prenose daňovej povinnosti v roku 2018Garancia

24.1.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zásade vyplýva dodávateľovi - platiteľovi DPH povinnosť platiť daň z ustanovenia § 69 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len ”zákon o DPH“) a to v prípadoch, keď dodáva tovar alebo službu v tuzemsku. V  ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Najčastejšie chyby pri prenose daňovej povinnosti v roku 2018Garancia

11.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 69 ods. 2 Zákona o DPH: Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a pri tovare okrem tovaru dodaného formou ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novela zákona o DPH od 1.1.2018 - aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPHGarancia

10.4.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tuzemský prenos daňovej povinnosti medzi dvoma platiteľmi DPH Podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH je platiteľ , ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 1/2019 Z.z. novela op. č. 419/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2019 v čiastke č. 1)
  • 4/2019 Z.z. novela zák. č. 321/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 10/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

4.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

7.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

Daňový špeciál: DPH a DZP v roku 2018 v praktických príkladoch

10.6. - 12.6.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Aktuálne problémy DPH a DZP na praktických príkladoch môžete riešiť spolu so skúseným lektorom a daňovým poradcom Milanom Kúdelom počas trojdňového školenia...Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2018

4.2. - 6.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela a odborníci z praxe
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvomdaňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný...Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:

NCS European News Web cheap Ncs yeti cup Ncs Shopping cheap Ncs fjallraven backpack cheap Ncs swissgear backpack cheap Ncs gymshark Yoga clothing NCS European News Web Ncs's News NCS European websites cheap Ncs off white Sportswear