• FRYTKI

Pierwsza pomoc przedmedyczna


NASZA PARTNERSKA SZKOŁA

Od 15 października współpracujemy ze szkołą z Ukrainy

INNOWACJA ” WSZYSCY DLA WSZYSTKICH”. FOTORELACJA

WYSTĘP NIESPODZIANKA

NATURALNIE. SESJA PLENEROWA KOŁA FOTOGRAFICZNO-FILMOWEGO

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
jest placówką edukacyjną kształcącą dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie.

W skład placówki wchodzi:

  • Przedszkole Specjalne nr 2.
  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2.
  • Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 3.
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
  • Internat.

W placówce prowadzone są również zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głębokim stopniem upośledzenia.
Naszym wychowankom w daniach nauki szkolnej oferujemy całodobową opiekę.
Celem naszej pracy jest dążenie do tego aby wychowankowie w czasie pobytu  w placówce uzyskali maksymalnie wszechstronny rozwój na miarę swoich indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz zapewnienie opieki uczniom podczas pobytu w placówce.
Wszystkim uczniom oferujemy zajęcia wspomagające w postaci zajęć wyrównawczych,
terapii pedagogicznych oraz rehabilitacji.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności
biorąc udział w pozalekcyjnych kołach zainteresowań
( zespół taneczny, zespół wokalny, koło ekologiczne, zajęcia sportowe, plastyczne i in.)


cheap yeti cup Asian sex video News cheap gymshark Yoga clothing cheap tumi backpack cheap hydro flask Water bottle cheap anello backpack European websites free sex movie National news