• Podatki 2019

  Konferencja w Krakowie, 8 listopada 2018 r.

 • O konferencji podatkowej

  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konferencji

  Termin

  8 listopada 2018 r.

  Czas trwania: 09:30-15:30

   

  Rejestracja otwarta od godz. 08:30

  Opłata

  300 zł + 23% VAT / os.

  10% zniżki dla drugiej i każdej kolejnej osoby

   

  Opłata obejmuje: wstęp na konferencję, przerwę kawową, lunch, drukowane materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa z wykazaną liczbą 5 godzin trwania prelekcji (możliwość uzyskania punktów w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych).

  Miejsce

  Centrum konferencyjne Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

  ul. Jęczmienna 9

  31-268 Kraków

  Adresaci

  Konferencja jest adresowana do biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pozostałych pracowników działów finansowo-księgowych, a także członków zarządów, przedsiębiorców oraz wszystkich, którzy mają zawodową styczność z przepisami podatkowymi lub interesują się tą tematyką.

 • Program konferencji

  Poznaj agendę konferencji podatkowej

  1

  08:30-09:30

  Rejestracja i poczęstunek

  Podczas rejestracji otrzymają Państwo materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa. Zapraszamy w tym czasie również na kawę, ciasto i kanapki.

  2

  09:30-11:10

  Podatek CIT/PIT 2019 - cz. 1

  Czas trwania: 100 minut

  Prelegent: Katarzyna Wojtowicz-Janicka

  1. Nowy podatek „Exit Tax” – zasady opodatkowania osób prawnych oraz osób fizycznych 
  2. Preferencyjna 9% stawka podatku CIT – dla kogo?
  3. Ulga IP Box – preferencyjne opodatkowanie dochodu z określonych praw własności intelektualnej
  4. Nowe podejście do rozliczenia podatkowego wydatków na samochody:
   • Samochody wykorzystywane na cele służbowe i cele prywatne – nowa wysokość kosztów uzyskania przychodów;
   • Amortyzacja – nowe limity;
   • Leasing – nowe zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów.
  5. Podatek u źródła i certyfikaty rezydencji – nowe restrykcje i obowiązki formalne płatników podatku
   • Nowe obowiązki płatnika związane z zastosowaniem obniżonej stawki podatku u źródła, zwolnienia lub niepobraniem podatku;
   • Certyfikat rezydencji – w jakich przypadkach będzie możliwe posłużenie się kopią certyfikatu?
  6. Obrót wierzytelnościami – nowe regulacje dotyczące rozliczeń w podatku CIT i PIT
   3

   11:10-11:30

   Przerwa kawowa

   Czas trwania: 20 minut

   Zapraszamy na kanapki, ciasto, kawę i herbatę

   4

   11:30-13:10

   Podatek CIT/PIT 2019 - cz. 2 i pozostałe zmiany podatkowe w 2019 roku

   Czas trwania: 100 minut

   Prelegent: Katarzyna Wojtowicz-Janicka

   1. Dopłaty do kapitału i „wirtualne” odsetki w kosztach uzyskania przychodów
   2. Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy - nowe koszty uzyskania przychodów 
   3. Zmiany dotyczące opodatkowania w podatku CIT i PIT obrotu  kryptowalutami.
   4. Inne zmiany  w podatku PIT:
    • Rozliczenie małżonków;
    • Zmiany w uldze mieszkaniowej;
    • Najem rozliczany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych; 
    • Zbycie nieruchomości nabytej w spadku.
   5. Raportowanie schematów podatkowych: 
    • kogo dotyczy nowy obowiązek?
    • raportowanie a tajemnica zawodowa przedstawicieli zawodów profesjonalnie zajmujących się pomocą i obsługą prawno-podatkową (doradcy podatkowi, biegli rewidenci, biura rachunkowe)
   6. Zmiany w zakresie klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania – nowe sankcje dla podatników
   7. Interpretacje indywidualne – „po nowemu"
   5

   13:10-13:50

   Lunch

   Czas trwania: 40 minut

   Zapraszamy na lunch

   6

   13:50-15:30

   Podatek VAT 2019

   Czas trwania: 100 minut

   Prelegent: Paweł Łabno

    

   1. Przegląd stanu zaawansowania prac legislacyjnych związanych z nowelizacjami ustawy o VAT

   • projekt noweli z dnia 27 kwietnia 2018 r. (kasy raportujące on-line);
   • projekt noweli z dnia 6 września 2018 r. (m.in. pierwsze zasiedlenie; wykreślenie z rejestru podatników VAT czynnych; informacja o przedłużeniu zwrotu VAT; wystawienie faktury „do” paragonu; nowe wyłączenia spod zwolnienia z art.
   • 113 ustawy o VAT);
   • projekt noweli z dnia 18 września 2018 r. (dot. bonów jednego przeznaczenia oraz bonów różnego przeznaczenia). 

   2. Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych

    

   3. Dalsze kierunki zmian przepisów z zakresu podatku VAT

   • „matryca” stawek obniżonych;
   • import towarów spoza UE.

   4. Mechanizm podzielonej płatności (MPP, split payment) w praktyce:

   •  umowy zawarte przed dniem 1 lipca 2018 r.;
   • zgoda sprzedawcy na MPP;
   • MPP a „ulga na złe długi”;
   • MPP „względem samego siebie”. 

   5. Przegląd aktualnego orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w zakresie m.in.:

   • „należyta staranność” – wybrane orzeczenia korzystne dla podatników;
   • odliczenie VAT w kontekście „ulgi na złe długi”;
   • koszty transportu w fakturze;
   • faktura wystawiona przedwcześnie a art.108 ustawy o VAT;
   • cel mieszkalny przy wynajmie lokali jako istota zwolnienia od VAT;
   • rozliczanie faktur korygujących „in plus” a kwestia możliwości „przewidzenia” ich wystawienia;
   • status podwykonawcy przy usługach budowlanych;
   • kara umowna a VAT;
   • „przerwanie” transportu a kwalifikacja transakcji jako WDT;
   • „przyporządkowanie” transportu w ramach transakcji łańcuchowych;
   • uchylenie decyzji organu podatkowego a kwestia „ważności” czynności egzekucyjnej dokonanej na jej podstawie oraz biegu przedawnienia.
  7. Prelegenci na konferencji

   Poznaj sylwetki prelegentów podczas konferencji podatkowej

   Katarzyna Wojtowicz-Janicka

   doradca podatkowy, radca prawny

   wspólnik w kancelarii prawnej, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada ponad 11-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; reprezentuje klientów przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi; jest autorką licznych publikacji podatkowych (m.in. Rzeczpospolita) oraz wykładowcą tematyki podatku CIT

   Paweł Łabno

   doradca podatkowy

   wspólnik w kancelarii prawnej, prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada ponad 13-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; reprezentuje klientów przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi; jest autorem licznych publikacji podatkowych (m.in. Rzeczpospolita) oraz wykładowcą tematyki podatku VAT

  8. Na ubiegłorocznej konferencji

   zorganizowanej w dniu 11 października 2017 r. w Krakowie

   81 osób

   tyle osób uczestniczyło w zeszłorocznej konferencji dotyczącej zmian podatkowych 2018

   4,65 / 5

   Taką średnią ocen otrzymaliśmy od uczestników, którym zadaliśmy pytanie, jak ogólnie oceniają konferencję

  9. Organizator i partnerzy konferencji

   Poznaj organizatora i partnera konferencji podatkowej

   Organizator konferencji

   Fundacja Edukacji Podatkowej

   Celem Fundacji jest m.in. podnoszenie wiedzy, kwalifikacji zawodowych oraz świadomości z zakresu prawa podatkowego w formie konferencji i szkoleń. Fundacja jest organizacją non-profit.

   Partner merytoryczny konferencji

   Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka DPRP

   Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka doradcy podatkowi radcowie prawni sp. j. jest kancelarią prawną specjalizującą się w prawie podatkowym, w tym doradztwie podatkowym oraz obsłudze sporów podatkowych.


  NCS European News Web cheap Ncs fjallraven backpack cheap Ncs swissgear backpack Asian sex video NCS European websites NCS NEWS web cheap Ncs anello backpack free sex movie Ncs National news free sex video