Zapłać mandat przez Internet*

Na tej stronie, w szybki i wygodny sposób, można zapłacić grzywnę stanowiącą dochód budżetu państwa, nałożoną w drodze mandatu karnego przez funkcjonariuszy Policji oraz inne uprawnione organy. Od 1 stycznia 2016 roku, poborem należności wynikających z tego rodzaju grzywien, na terenie całego kraju zajmuje się Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu. więcej

Mandat karny:

Kwota:
PLN
Seria mandatu:
Numer mandatu:
Imię:
Nazwisko:
Pesel:
Adres e-mail:
Na ten adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zrealizowania płatności
Nr rachunku, na który zostanie przekazana wpłata:
Odbiorca:

Administratorem danych osobowych jest Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot. [więcej informacji]

Wybierz jednorazową formę płatności:

Oświadczam, że:

Kwota mandatu 0.00 PLN
Kwota prowizji dla Blue Media: 5.00 PLN
Do zapłaty: 5.00 PLN

(*) Przelewy internetowe są obsługiwane przez Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym), nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013. Blue Media S.A. zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa realizowanych transakcji.


彩票网 cheap swiss gear backpack cheap anello backpack xxx movie पॉर्न विडियो cheap yeti cups 性感美女图片 Golden State Warriors Jerseys cheap hydro flask Baseball