Logowanie do systemu

 

Bezpieczeństwo

Przed wpisaniem swojego identyfikatora i hasła należy sprawdzić:

 1. Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od „https:”
 2. Czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem;
 3. Czy po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla BANKU i jest on ważny, sprawdź warunki poprawności certyfikatu
Podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci:
 1. Nie wolno udostępniać nikomu loginu i hasła do systemu bankowości elektronicznej.
 2. Cyklicznie należy zmieniać hasło do logowania w systemie bankowości elektronicznej.
 3. Nie wolno otwierać podejrzanych linków w otrzymanych wiadomościach e-mail i SMS.
 4. Należy korzystać z oprogramowanie antywirusowego, które może uchronić komputer i urządzenia mobilne przed wirusami oraz oprogramowaniem szpiegującym. Na bieżąco aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i system operacyjny urządzenia oraz cyklicznie skanuj każde urządzenie programem antywirusowym.
 5. Przed potwierdzeniem transakcji zawsze należy zweryfikować zgodność numeru konta z numerem odbiorcy oraz numerem, który jest w kodzie potwierdzającym  transakcję, przekazanym z wykorzystaniem SMS  (jeżeli ta funkcjonalność jest udostępniona).
 6. Na bieżąco należy przeglądać historię rachunku i operacji na każdej karcie płatniczej pod kątem podejrzanych transakcji. Jeżeli jest to możliwe, to należy korzystać z powiadomienia SMS o każdej wykonywanej transakcji.
 7. Nie wolno kopiować numerów rachunków bankowych do przelewów („kopiuj-wklej”). Należy je samodzielnie wpisywać i dokładnie weryfikować.
 8. Nie wolno korzystać z bankowości elektronicznej za pośrednictwem niesprawdzonych połączeń (np. publicznej WiFi).
 9. Należy korzystać z oprogramowania, które pochodzi z legalnego i zaufanego źródła.
 10. Nietypowe lub podejrzane działanie należy niezwłocznie zgłosić do Banku.

Więcej o zagrożeniach można znaleźć na stronie Związku Banków Polskich:
http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci

 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. nr. 199, poz. 1175, z późn. zm.) informujemy, że:

 1. Zlecenia płatnicze składane bankowi za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu w krajowym obrocie płatniczym na rachunki w innych bankach:
  a) do godz. 13.30 w dniu roboczym – będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia i w tym dniu będą dostarczone do banku odbiorcy,
  b) od godz. 13.30 do godz. 17.30 w dniu roboczym – będą realizowane w dniu ich złożenia, natomiast przekazane do banku odbiorcy  w następnym dniu roboczym,
  c) po godz. 17.30 w dniu roboczym oraz w dniu wolnym od pracy - będą dostarczone do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym.
 2. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki prowadzone w BANKU są realizowane w tym dniu z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki prowadzone w banku przyjęte do realizacji po godz. 17.30 lub w dniu wolnym od pracy będą dostarczone do banku odbiorcy w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia.
 4. Zlecenia płatnicze składane bankowi za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu dotyczące dyspozycji założenia rachunku lokaty złożone:
  a) do godz. 17.30 w dniu roboczym – będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia,
  b) po godz. 17.30 w dniu roboczym - będą realizowane przez bank w następnym dniu roboczym,
  c) w dniu wolnym od pracy podlegają realizacji w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy.

Japan porn video cheap Ncs swissgear backpack cheap Ncs gymshark Yoga clothing free sex movie Ncs Shopping cheap Ncs yeti cup Ncs's News cheap Ncs tumi backpack NCS European News Web cheap Ncs anello backpack