• Bokmål
 • English

Nettstedskart

Norsk Regnesentral følger opp veksten de siste årene, og utvider driften med en kommunikasjonsansvarlig.

- I dagens uoversiktlige nyhetsbilde med mange aktører og interessemotsetninger er det viktig at forskningsmiljøene formidler sin kunnskap. Vi er meget godt fornøyde med å få tak i en så erfaren og dyktig medarbeider som Elin.

Norsk Regnesentrals masterpris i matematikk og IKT ved UiO ble for 2018 delt mellom Bjørn Skauli, Matematisk institutt, og Joakim Skjelbred Misund, Institutt for informatikk.

Bjørn Skauli fikk prisen for masteroppgaven "The Cone Conjecture for some Calabi-Yau Varieties". Veileder var John Christian Ottem ved MI.

Joakim Skjelbred Misund fikk prisen for masteroppgaven "Rapid Acceleration in TCP Prague". Veiledere var Bob Briscoe ved CableLabs Inc og Andreas Petlund ved IFI.

Norsk Regnesentral gratulerer! 

Siste publikasjoner

  Liu, Qinghui; Kampffmeyer, Michael C.; Jenssen, Robert; Salberg, Arnt Børre. DDCM Network for Semantic Mapping of Remote Sensing Images. Workshop, NLDL2019: Northern Lights Deep Learning Workshop; Tromsø, 08.01.2019 - 10.01.2019.

  Løland, Anders. Skjult diskriminering med algoritmer? Dagens næringsliv. pp 39. 09.01.2019.

  Blumentrath, Stefan; Salberg, Arnt Børre; Cimburova, Zofie; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Nowell, Megan Sara; Kermit, Martin Andreas. Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing. Norsk institutt for naturforskning, Oslo. NINA rapport 1545. (ISBN 978-82-426-3283-8) pp 72. 2019. Full-text 

  Hellton, Kristoffer Herland; Thorarinsdottir, Thordis Linda. Bayesian hierarchical modeling of extreme flood events. Workshop, 9th Smögen Workshop, 13.08.2018 - 16.08.2018.

  Halbach, Till; Fuglerud, Kristin Skeide. Gode skrifttyper på skjerm. Norsk Regnesentral, . (ISBN 978-82-539-0551-8) pp 29. 2018.

  Lison, Pierre; Tiedemann, Jörg; Kouylekov, Milen. OpenSubtitles 2018: Statistical Rescoring of Sentence Alignments in Large, Noisy Parallel Corpora. Konferanse, 11th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018); Miyazaki, 09.05.2018 - 11.05.2018. Full-text 


Siste 100 publikasjoner
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR

NCS European News Web Japan porn video free sex video Ncs's News Ncs Shopping NCS NEWS web cheap Ncs tumi backpack cheap Ncs hydro flask Water bottle cheap Ncs gymshark Yoga clothing NCS European websites