Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Naturleg vis

Framtidsretta utdanningar og campusar som gir gode naturopplevingar. Bli ein av oss!

Ønskjer du fagleg påfyll?

Studieplass hos oss?

HVL tilbyr nærmere 40 videreutdanninger for lærere i skole og barnehage, i forbindelse med satsingene «Kompetanse for kvalitet», «Kompetanse for framtidas barnehage», «Lærerspesialist» og «Yrkesfaglærerløftet».

Nå kan du søke!

Aktuelt

  • - Fleire av studia ved Høgskulen på Vestlandet er blant dei best likte i landet. Særleg hyggelig er det at ingeniørstudia våre jamt over får gode tilbakemeldingar frå studentane. Men Studiebarometeret 2019 viser også at HVL har forbetringspotensial på enkelte område.

  • El Houcine Messaoudi og Fred Ivan Kvam sammen med fagseksjonsleder Marianne Fjose. Foto: Lisbeth A. Heilund

    Sykepleierstudentene ved HVL i Bergen har lavest strykprosent i hele landet på de nasjonale prøvene. Gode forelesere som bruker studentaktive metoder i undervisningen får mye av æren for dette.

  • Studietilbudene for lærere, som er finansiert av Utdanningsdirektoratet, har søknadsfrist 1. mars.

    HVL tilbyr nærmere 40 videreutdanninger for lærere i skole og barnehage, i forbindelse med satsingene «Kompetanse for kvalitet», «Kompetanse for framtidas barnehage» og «Lærerspesialist». Nå kan du søke!