Forte Fondsforvaltning

Vi er et uavhengig verdipapirfondsselskap som holder til i Trondheim. Forte betyr "sterk" på italiensk, og Forte Fondsforvaltning AS har som mål å bli en sterk nasjonal aktør innen verdipapirfondsbransjen.
Selskapet tilbyr seks ulike verdipapirfond innen aksjer og renter. Målsetningen er å skape høy risikojustert avkastning for kundene gjennom en unik og fleksibel investeringsstil, samt bidra til et mer mangfoldig finansmiljø i regionen.

Utviklingen i våre fond

Fond Kurs Hittil i år -1 år -3 år -5 år Morningstar Kjøp
FORTE Norge 204,8855 14,81 % -0,06 % 11,99 % 16,51 % Kjøp
FORTE Trønder 264,3798 13,76 % 1,19 % 9,06 % 18,76 % Kjøp
FORTE Global 191,7631 18,96 % 14,27 % 7,66 % 9,00 % Kjøp
FORTE Kreditt 91,1417 -4,24 % -9,15 % 4,71 % 0,49 % Kjøp
FORTE Obligasjon 111,8819 4,27 % 4,48 % 4,43 % 3,57 % Kjøp
FORTE Pengemarked 100,2414 1,57 % 1,74 % 1,66 % 1,69 % Kjøp
Sist oppdatert: 16.10.2019
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Påmelding nyhetsbrev

I månedsrapporten kan du lese vår markedskommentar med sentrale begivenheter i måneden som gikk, utvalgte nøkkeltall, fonds kommentarer og fondenes prestasjoner gjennom måneden.