🔍
Beskrivelse av filen. Artikkel

15. januar 2019

EMD – Prinsipiell dissens i storkammerdom

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 22. oktober 2018 dom i saken S., V. and A. v. Denmark (no. 35553/12, 36678/12 and 36711/12). I EMDs behandling av saken går mindretallet inn på sentrale metodespørsmål.

Skiheis Artikkel

10. januar 2019

Ut på ski i helgen?

Vinteren er kommet til store deler av landet og svært mange ønsker å være ute i det fine vinterværet. Alpinanleggene frister for mange, og disse anleggene inneholder ofte skitau, skitrekk, skiheiser og i enkelte anlegg gondolbaner.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Lovtidend 21. desember 2018

Lover i kraft 1. januar 2019

Ved årsskiftet  trer lov om Bankenes sikringsfond, sikkerhetsloven og fagskoleloven og 44 endringslover i kraft. Alle endringslovene vil bli ajourført i respektive lover og være oppdatert 1. januar 2019.

Lovtidend 20. desember 2018

Statsråd 20. desember 2018

I statsråd 20. desember 2018 ble 25 lover sanksjonert, blant annet alle endringer i lovverket til statsbudsjettet for 2019. Det ble også fastsatt ikrafttredelser av dagens lover og tidligere vedtatte lover og nye forskrifter og forskriftsendringer.

Nyhet 20. desember 2018

God jul til alle besøkende på lovdata.no og Lovdata Pro

Vi har tradisjon for å gi en julegave til en frivillig organisasjon som arbeider med rettshjelp og juridisk rådgivning. I år gleder det oss å kunne gi et pengebeløp til Jussformidlingen i Bergen. God jul!


Avgjørelse 20. desember 2018

Dom i Høyesterett - krenking av besøksforbud?

Høyesterett avsa 14. desember 2018 dom i sak om en mann som hadde besøksforbud, hadde tillatelse til å trene på samme treningssenter som fornærmede.

Lovtidend 14. desember 2018

Statsråd 14. desember 2018

I statsråd 14. desember 2018 ble endringslover til finansforetaksloven, skatteloven, naturmangfoldloven, aksjelovgivningen og i vegtrafikkloven sanksjonert.

Lovtidend 13. desember 2018

Ny forsinkelsesrentesats fra 1. januar 2019

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng (fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng).

🔨 SISTE DOMMER


15. januar

Hålogaland lagmannsrett - Dom: LH-2018-178063
Strafferett. Narkotika. Oppbevaring. Betydelig mengde. Utsettelse av saken. Straffeloven § 232 annet ledd første straffalternativ jf. første ledd jf. § 231 første ledd.


Se flere dommer

cheap fjallraven backpack cheap tumi backpack cheap swissgear backpack NCS European News Web Asian sex video Japan porn video cheap hydro flask Water bottle Ncs National news free sex movie NCS NEWS web