Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
МЕРЕЖНІ ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ

 

 

ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА, ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ТА ГАЗОПОСТАЧАННЯ

В. В. Смоляк, В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, Н. В. Козинюк, Архітектура будівель і споруд. Навчальний посібник.

Перейти...

М. М. Чепурний, Н. В. Резидент, Тепломасообмін в прикладах і задачах. Навчальний посібник, 2011.

Перейти...

В.Р. Кулінченко, C.Й. Ткаченко, Теплопередача з елементами масообміну (Теорія і практика процесу). Навчальний посібник, 2011.

Перейти...

А.С. Моргун, М.М. Сорока, Будівельна механіка та будівельні конструкції. Навчальний посібник, 2010.

Перейти...

Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула, К. В. Анохіна, Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання. Навчальний посібник, 2010.

Перейти...

С. Й. Ткаченко, Н. Д. Степанова, Газодинаміка в прикладах. Навчальний посібник.

Перейти...

І.І.Ваганов, І.В.Маєвська, М.М.Попович, Розрахунок основ і фундаментів на ЕОМ. Курсове та дипломне проектування. Навчальний посібник, 2003.

Перейти...

А. М. Власенко, Способи виготовлення металевих виробів. Навчальний посібник.

Перейти...

Д. В. Степанов, Є.С.Корженко, Л.А.Боднар, Котельні установки промислових підприємств. Навчальний посібник, 2011.

Перейти...

О. Н. Романюк, Методичні вказівки до проведення переддипломної практики для студентів спеціальності 7.06010101, 8.06010101 -«Промислове цивільне будівництво» .

Перейти...

ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ

А. П. Ранський, М. В. Євсєєва, О. А. Гордієнко, Органічна хімія Навчальний посібник.

Перейти...

А.В. Слободянюк, Н.О. Андрущенко, Психологія управління та конфліктологія Навчальний посібник, 2010.

Перейти...

Л.І. Северин, В.Г. Петрук, І.І. Безвозюк, І.В Васильківський, Природоохоронні технологій. Ч.1 Захист атмосфери Навчальний посібник.

Перейти...

А. П. Ранський, Органічна хімія і екологія Навчальний посібник.

Перейти...

І. І. Ваганов, І. В. Маєвська, М. М. Попович, Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища Навчальний посібник.

Перейти...

О. А. Гордієнко, Н. С. Звуздецька, Т. І. Панченко, А. О. Радомська, Типові завдання та задачі з хімії Навчальний посібник.

Перейти...

М. Прищак, О. Лесько, Психологія управління в організації Навчальний посібник, 2016.

Перейти...

В. А. Іщенко, Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Заповідна справа», 2017.

Перейти...

ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУ

В.О. Приятельчук, Теоретична механіка. Аналітична механікаНавчальний посібник.

Перейти...

О.П. Шиліна, А.Ю. Осадчук, Технологія конструкційних матеріалівЛабораторний практикум.

Перейти...

О.В. Березюк, М.С.Лемешев Безпека життєдіяльності, 2011.

Перейти...

О.В. Кобилянський, М.С. Лемешев, О.В. Березюк, Охорона праціНавчальний посібник.

Перейти...

О.П. Шиліна, О.В. Шаповалова, МатеріалознавствоЛабораторний практикум, 2010.

Перейти...

В.В. Біліченко, В. Л. Крещенецький, Є. В. Смирнов, В. Й. Зелінський, Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту Лабораторний практикум.

Перейти...

В.В. Біліченко, В. Л. Крещенецький, В. В. Варчук, Автомобілі та автомобільне господарство дипломне проектуванняНавчальний посібник, 2010.

Перейти...

І.О.Сивак, С.І. Сухоруков, Нові матеріали та композити. Навчальний посібник.

Перейти...

В.В. Біліченко, Матеріали для сервісу та ремонту автомобілівНавчальний посібник.

Перейти...

В.В. Біліченко, Є. В. Смирнов, С. О. Романюк, Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування автотранспортних підприємств».

Перейти...

В.В. Біліченко, С. О. Романюк, Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “Виробничі системи на автомобільному транспорті”.

Перейти...

В.В. Біліченко, С. О. Романюк, Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту”.

Перейти...

В.В. Біліченко, Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “Менеджмент технічних служб автомобільного транспорту”.

Перейти...

В.В. Біліченко, С. О. Романюк, Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “Стратегії сталого розвитку транспорту”.

Перейти...

В.В. Біліченко, С. О. Романюк, Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Стратегії сталого розвитку транспорту”.

Перейти...

В.В. Біліченко, С. О. Романюк, Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Виробничі системи на автомобільному транспорті”.

Перейти...

В.В. Біліченко, С. О. Романюк, Є. В. Смирнов, Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту”.

Перейти...

В.В. Біліченко, С. О. Романюк, Є. В. Смирнов, Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування станцій технічного обслуговування автомобілів».

Перейти...

В.В. Біліченко, В.Й. Зелінський, С.М. Севостьянов, Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Автомобілі» частина 1.

Перейти...

В.В. Біліченко, А.А. Кашканов, В.П. Кужель, Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи.

Перейти...

В.В. Біліченко, В.Й. Зелінський, Є.В. Смирнов, Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автомобілі» частина 1.

Перейти...

В.В. Біліченко, В.Й. Зелінський, С.М. Севостьянов, Методичні вказівки до організації виконання бакалаврської дипломної роботи.

Перейти...

В.В. Біліченко, В.Л. Крещенецький, С. О. Романюк, Є. В. Смирнов, Виробничо-технічна база підприємства автомобільного транспорту. Навчальний посібник.

Перейти...

В.В. Біліченко, В.П. Кужель, Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту. Навчальний посібник.

Перейти...

В.І. Савуляк, О.П. Щиліна, Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами напряму підготовки «Зварювання».

Перейти...

В.І. Савуляк, О.П. Щиліна, Переддипломна практика. Мeтодичні вказівки.

Перейти...

В.Ю. Булига, А.А. Видмиш, Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Електричне обладнання автомобілів і тракторів”.

Перейти...

О.В. Березюк, М.С. Лемешев, Методичні вказівки до опрацювання розділу "Охорона праці".

Перейти...

В.Л. Гарнага, Л.В. Кучеренко, Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування міст і транспорт".

Перейти...

??? Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів".

Перейти...

Р.Д. Іскович-Лотоцький, Є.І. Івашко, Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Спеціальні процеси та машини обробки тиском» для студентів напряму підготовки «Магістр» спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування», 2017.

Перейти...

Р.Д. Іскович–Лотоцький, Я.В. Іванчук, Я.П. Веселовський, Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи САПР», 2017.

Перейти...

В.А. Огородніков, В.О. Федотов, І.Ю. Кириця, Самостійна та індивідуальна робота студентів.Конспект лекцій. «Теоретична механіка Динаміка». 2018.

Перейти...

В. А. Огородніков, В. О. Федотов, А. В. Губанов, І. В. Віштак, Теоретична механіка. Кінематика. Організація самостійної роботи студентів. Навчальний посібник, 2018.

Перейти...

В.О. Федотов, І.В. Віштак, Т.І. Молодецька, Теоретична та прикладна механіка (технічна механіка) самостійна та індивідуальна робота студентів. Частина 1. Навчальний посібник, 2018.

Перейти...

В.І. Савуляк, О.П. Шиліна, Методичні вказівки стосовно проходження переддипломної практики для підготовки фахівців. Галузь знань 05050 - «Машинобудування та матеріалообробка», напрям підготовки 6.050504 - «Зварювання».

Перейти...

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Т.О.Савчук, Л.М. Ваховська, Основи інформатики та обчислювальної техніки. Навчальний посібник.

Перейти...

О.В. Абрамчук, І.Є. Зозуля, Г.В. Лепко, Мовно-технологічна практика для студентів-іноземців II курсу. Навчальний посібник.

Перейти...

І.Р. Арсенюк, А.А. Яровий, Комп'ютерні мережі. Навчальний посібник.

Перейти...

Л.М. Тичинська, А.А. Черепащук, Теорія ймовірностей. Навчальний посібник.

Перейти...

В.В. Зянько, Т.О. Журко, Н.О. Коваль, І.М. Кулик, Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "САПР засобів обчислювальної техніки".

Перейти...

Н.Р. Кондратенко, Комп'ютерний практикум з математичної логіки.

Перейти...

О.М. Рейда, О.Н. Романюк, А.М. Пєтух, Системи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки.Лабораторний практикум, 2010.

Перейти...

О.Н. Романюк, Комп'ютерна графіка. Навчальний посібник.

Перейти...

О.Н. Романюк, Т.О.Савчук, Організація баз даних і знань Навчальний посібник.

Перейти...

А.М. Пєтух, О.В. Романюк, О.Н. Романюк, Бази даних. Мови запитів, управління транзакціями, розподілена обробка даних. Навчальний посібник.

Перейти...

Л.М. Куперштейн, О.П. Войтович, Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології створення та застосування систем захисту в кіберпросторі», 2017.

Перейти...

В.В. Войтко, А.В. Денисюк, Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з «Комп’ютерної дискретної математики», 2017.

Перейти...

А. Каплун, Ю.В. Баришев, А.В. Остапенко, Технологія програмування. Лабораторний практикум, 2018.

Перейти...

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Б.І. Мокін, В.Б. Мокін, О.Б. Мокін, Метематичні методи ідентифікації динамічних систем Навчальний посібник.

Перейти...

П.Д. Лежнюк, В.Ц. Зелінський, Електрообладнання розподільних установок. Оливні вимикачі. Навчальний посібник, 2011.

Перейти...

В.С. Собчук, Н.В. Собчук, О.Б. Бурикін, Перенапруги і блискавкозахист в електричних системах. Навчальний посібник.

Перейти...

В.М. Лагутін, В.Ц. Зелінський, О.Б. Бурикін, Випробування електричних машин і трансформаторів в електроенергетичних системах. Навчальний посібник.

Перейти...

В.В. Грабко, М.П. Розводюк, І.В. Грабенко, Експериментальні дослідження електричних машин. Частина І. Машини постійного струму. Навчальний посібник, 2011.

Перейти...

А.П. Божко, А.О. Семенов, О.О. Семенова, Основи теорії кіл. Лабораторний практикум.

Перейти...

В.В. Грабко, М.П. Розводюк, Електричні машини. Розрахунок експлуатаційних характеристик. Курсове проектування Навчальний посібник, 2011.

Перейти...

В.В. Грабко, М.П. Розводюк, В.В. Грабко, Системи керування електроприводами. Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму Навчальний посібник, 2010.

Перейти...

Ж.І. Остапчук, В.В. Кулик, В.В. Тептя, Моделювання в задачах розвитку електричних систем. Навчальний посібник, 2008.

Перейти...

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

М.І. Небава, О.Г. Ратушняк, Менеджмент організацій і адміністування. Частина 1. Навчальний посібник.

Перейти...

М.І. Небава, О.Г. Ратушняк, Менеджмент організацій і адміністування. Частина 2. Навчальний посібник.

Перейти...

О.О. Адлер, Економічна діагностика. Навчальний посібник.

Перейти...

В.Г. Фурик, Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни “Організація міжнародного кредитування”.

Перейти...

М.І. Небава, Корпоративне управління Навчально-методичний комплекс з підготовки курсової роботи.

Перейти...

В.М. Михалевич, А.Ф. Дода, Елементарна математика. Алгебра. Новітні інформаційні технології навчання (Maple). Ч.1. Навчальний посібник.

Перейти...

В.М. Михалевич, А.Ф. Дода, Елементарна математика. Алгебра. Новітні інформаційні технології навчання (Maple). Ч.2. Навчальний посібник.

Перейти...

І.В. Абрамчук, Н.В. Сачанюк-Кавецька, Л.І. Педорченко, Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення функцій однієї змінної. Навчальний посібник.

Перейти...

В.О. Козловський, Методичні вказівки до виконання студентами-магістрантами економічної частини магістерських кваліфікаційних робіт.

Перейти...

Т.К. Мещерякова, В.О. Козловський, О.Й. Лесько, Біржова справа. Практикум.

Перейти...

В.Г. Фурик, І.М. Кулик, Фінанси підприємств. Практикум.

Перейти...

???, Навчально-методичний посібник для складання державного іспиту з фундаментальних та загальноекономічних дисциплін і виконання дипломних бакалаврських робіт студентами спеціальності «Менеджмент організацій»

Перейти...

К.О. Ващенко, В.О. Корнієнко, Політологія для вчителя Навчальний посібник.

Перейти...

М.І. Небава, Теорія макроекономіки Навчальний посібник.

Перейти...

М.І. Небава, Теорія корпоративного управління Навчальний посібник.

Перейти...

П.В. Чалюк, Л.Я. Швейкіна, Л.В.Чаплигіна, Бухгалтерський облік в 2 частинах. Навчальний посібник.

Перейти...

М.І. Небава, О.О. Адлер, В.О. Козловський, О.Й. Лесько, Ю.В. Мокіна, Економіка та організація виробничої діяльності. Навчальний посібник.

Перейти...

Л.О. Нікіфорова, Економіка та організація виробництва. Навчальний посібник.

Перейти...

Л. М. Ткачук, О. В. Штовба, Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Ділове адміністрування" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування".

Перейти...

О.А. Сметанюк, Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій зовнішньоекономічної діяльності".

Перейти...

О.О. Адлер, Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни "Економічне обгрунтування іноваційних рішень".

Перейти...

Б.Є. Грабовецький, І.В. Шварц, Фінансовий аналіз та звітність. Навчальний посібник.

Перейти...

А.О. Азарова, Л.О. Нікіфорова, Економіка підприємства. Практикум.

Перейти...

Л.О. Нікіфорова, Економіка підприємства Навчальний посібник.

Перейти...

М. І. Небава, Л. М. Ткачук, Управління регіональним розвитком. Навчальний посібник, 2017.

Перейти...

В.В. Джеджула, І.Ю. Єпіфанова, Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навчальний посібник.

Перейти...

Н.О. Коваль, Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Міжнародні фінанси», 2017.

Перейти...

Л.О. Нікіфорова, Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Основи економіки» для студентів всіх спеціальностей, 2017.

Перейти...

Н.О. Коваль, Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Ділове адміністрування», 2017.

Перейти...

Н.О. Коваль, Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Публічне адміністрування», 2017.

Перейти...

О.М. Роїк, А.А. Шиян, Л.О. Нікіфорова, Системний аналіз. Навчальний посібник, 2017.

Перейти...

М.І. Небава, Ю.В. Міронова, Економічна безпека підприємства. Навчальний посібник, 2017.

Перейти...

В.В. Джеджула, І.Ю. Єпіфанова, Збірник практичних завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання». Навчальний посібник, 2018.

Перейти...

І.В. Причепа, Л.П. Руда, Економіка та організація виробництва. Навчальний посібник, 2017.

Перейти...

О. В. Безсмертна, Економічне планування і прогнозування. Навчальний посібник.

Перейти...

Ю.Є. Яремчук, Д.П. Присяжний, І.О. Дьогтєва, О.В. Салієва, Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Бази даних і знань» для студентів напряму підготовки «Управління інформаційною безпекою», 2018.

Перейти...

Ю.Є. Яремчук, Д.П. Присяжний, І.О. Дьогтєва, Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бази даних і знань» для студентів напряму підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою», 2018.

Перейти...

Ю.Є. Яремчук, В.С. Катаєв, О.В. Салієва, І.О. Дьогтєва, Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи передавання інформації» для студентів напряму підготовки «Управління інформаційною безпекою», 2018.

Перейти...

Ю.Є. Яремчук, Д.П. Присяжний, І.О. Дьогтєва, О.В. Салієва, Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технології програмування» для студентів зі спеціальності «Кібербезпека», 2018.

Перейти...

Ю.Є. Яремчук, П.В. Павловський, В.С. Катаєв, В.В. Сінюгін, Комплексні системи захисту інформації. Навчальний посібник, 2018.

Перейти...

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ, РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТА НАНОСИСТЕМ

О.О. Білик, П.М. Ратушний, Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Проектування ВІС на основі БМК 1515 ХМ1 2012.

Перейти...

М.А. Філинюк, О.В. Войцеховська, Технічна електроніка. Курсове проектування.

Перейти...

С.М. Злепко, С.В. Павлов, Л.Г. Коваль, І.С. Тимчик, Основи біомедичного радіоелектронного апаратобудування. Навчальний посібник.

Перейти...

Г.Г. Бортник, В.М. Кичак, О.В. Стальченко, Системи доступу. Навчальний посібник.

Перейти...

В.В. Біліченко, Ю.Ю. Бурєнніков, О.Л. Добровольський, В.М. Ребедайло, Основи логістики. Лабораторний практикум.

Перейти...

Й.Й. Білинський, К.В. Огородник, М.Й. Юкиш, Електронні системи Навчальний посібник.

Перейти...

С М. Злепко, Л.Г. Коваль, Н.М. Гаврілова, І.С. Тимчик, Медична апаратура спеціального призначення. Навчальний посібник.

Перейти...

С М. Злепко, І.С. Тимчик, С.В. Тимчик, Інтелектуальна власність в науково-технічній діяльності. Навчальний посібник

Перейти...

Г.Г. Бортник, В.М. Кичак, О.В. Стальченко, Засоби оргтехніки. Навчальний посібник.

Перейти...

Ю.С. Кравченко, С.Ю. Кравченко, Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Твердотільна електроніка» щодо виконання розрахунків транзисторів і транзисторних структур для студентів напрямів “Мікро- та наноелектроніка” і “Електронні пристрої та системи” , 2014.

Перейти...

О.М. Жагловська, Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологічні основи електроніки» для студентів напряму підготовки 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка» , 2015.

Перейти...

С. В. Тихонова, Методичні рекомендації з вивчення техніки катання на ковзанах, 2014.

Перейти...

О.В. Осадчук, Л.В. Крилик, Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої».

Перейти...

О.В. Осадчук, Л.В. Крилик, Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої».

Перейти...

О.В. Осадчук, Л.В. Крилик, Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої».

Перейти...

О.В. Осадчук, Л.В. Крилик, Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої».

Перейти...

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І АВТОМАТИКИ

О.М. Васілевський, В.О. Пождаренко, Нормування показників надійності технічних засобів . Навчальний посібник, 2010.

Перейти...

Р.Н. Квєтний, І.В. Богач, О.Р. Бойко, О.Ю. Софина, О.М. Шушура, Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Навчальний посібник.

Перейти...

С.М. Павлов, Основи мікроелектроніки. Навчальний посібник.

Перейти...

О.М. Бевз, В.М. Папінов, Ю.А. Скидан Проектування програмних засобів систем управління. Навчальний посібник, 2010.

Перейти...

С.В. Павлов, C.Є. Тужанський, Т.І. Козловська, Адаптивна оптика. Лабораторний практикум, 2010.

Перейти...

П. І. Кулаков, В. В. Присяжнюк, Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Спецглави математики». Ч.2 для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання.

Перейти...

В.П. Кожем'яка, М.М. Биков, Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт.

Перейти...

Л.Б. Терешкевич, АСУ в електроспоживанні. Навчальний посібник.

Перейти...

Р.Н. Квєтний, П.П. Повідайко, М.М. Компанець, В.В. Гармаш, Я.А. Кулик, Арифметичні основи проектування мікропроцесорних систем. Навчальний посібник.

Перейти...

В.М. Дубовой, М.С. Юхимчук, Імітаційне моделювання в системі Scilab/Xcos. Навчальний посібник, 2018.

Перейти...

Т. М. Боровська, Теорія автоматичного управління. Kурс лекцій, 2018.

Перейти...

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Л.Є. Габрійчук, Н.М. Гадайчук, І.С. Степанова, Л.В. Тульчак, Англійська мова за професійним спрямуванням. Практикум для студентів 1 - 2 курсів радіотехнічних спеціальностей. Методичні вказівки.

Перейти...

В.Я. Корженко, Л.Є. Азарова, Основи економічної теорії на заняттях української мови. Навчальний посібник, 2010.

Перейти...

Л.Є. Азарова, Н.Й. П’яст, Л.А. Радомська, Українська мова. Навчальний посібник.

Перейти...

Я.В. Крупський, В.М. Михалевич, Тлумачний словник з інформаційно-педагогічних технологій.

Перейти...

Г.В. Абрамович, С.О. Кот, Н.П. Хоменко, English for Computing Part 1 Навчальний посібник, 2015.

Перейти...

Г.В. Абрамович, С.О. Кот, Н.П. Хоменко, English for Computing Part 2 Навчальний посібник, 2015.

Перейти...

М.Д. Прищак, О.Й. Лесько, Психологія управління в організації. Навчальний посібник.

Перейти...

Т.Б. Буяльська, Т.І. Сідлецька, Практична культурологія. Частина 1. Навчальний посібник.

Перейти...

М.Д. Прищак, М.А. Мацко, Психологія. Частина І Навчальний посібник.

Перейти...

М.Д. Прищак, М.А. Мацко, Психологія. Частина ІІ Навчальний посібник.

Перейти...

Т.І. Сідлецька, Практична культурологія. Історія народно-оркестрового виконавства україни. Навчальний посібник, 2010.

Перейти...

Т.Б. Буяльська, М.Д. Прищак, Л.А. Мацко, Робота кураторів академічних груп у вищому навчальному закладі Навчальний посібник.

Перейти...

Л.А. Мацко, М.Д. Прищак, В.Ю. Годлевська, Основи психології та педагогіки (для студентів заочної форми навчання). Навчальний посібник.

Перейти...

Л.А. Мацко, М.Д. Прищак, Основи психології та педагогіки. Навчальний посібник, 2010.

Перейти...

О.Й. Лесько, М.Д. Прищак, Г.Г. Рузакова, О.Б. Залюбівська, Етика ділових відносин. Навчальний посібник.

Перейти...

О.Й. Лесько, М.Д. Прищак, Г.Г. Рузакова, О.Б. Залюбівська, Етика ділових стосунків. Навчальний посібник.

Перейти...

Л.А. Мацко, М.Д. Прищак, Т.В. Первушина, Основи психології та педагогіки. Лабораторний практикум.

Перейти...

М.Д.Прищак, О.Й. Лесько, Етика та психологія ділових відносин. Навчальний посібник.

Перейти...

М.Д.Прищак, О.І. Хома, Загальні засади та зміст організації самостійної роботи студентів на кафедрі філософії та гуманітарних наук. Навчальний посібник.

Перейти...

М.Д.Прищак, О.Б. Залюбівська, О.М. Слободянюк, Ділове спілкування Навчальний посібник.

Перейти...

Т.І. Сідлецька, Історія української культури Навчальний посібник.

Перейти...

О. В. Гречановська, Робочий зошит для самостійної роботи з дисципліни «Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі», 2017.

Перейти...

Л.П. Громова, Історія України. Навчальний посібник.

Перейти...

В. Ю. Годлевська, А. Б. Пономаренко, А. І. Безуглий, Історія україни для іноземних студентів. Навчальний посібник, 2017.

Перейти...

В.Я. Корженко, О.В. Абрамчук, Л.В. Горчинська, Спілкуємося українською. Навчальний посібник.

Перейти...

А.В. Костюк, Ю.Л. Старовойт, Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів усіх спеціальностей.

Перейти...

В.О. Корнієнко, Методичні вказівки для самостійної підготовки до практичних занять із дисципліни «Україна в Європі і світі» для студентів денної форми навчання (всіх напрямів підготовки),2017.

Перейти...

В.О. Корнієнко, Україна в Європі і світі. Навчальний посібник, 2018.

Перейти...

ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ (ЦДП)

Л.Є. Азарова, Л.В. Горчинська, І.Є. Зозуля, Л.В. Солодар, Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник, 2010.

Перейти...

Л.Є. Азарова, І.Є. Зозуля, Л.В. Солодар, Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник.

Перейти...

В.О. Краєвський, Математика для довузівської підготовки студентів-іноземців. Навчальний посібник.

Перейти...

М. В. Лисий. Задачі і завдання з фізики різних рівнів для слухачів ЦДП ВНТУ. Навчальний посібник.

Перейти...

М.В. Лисий, І.М. Поспєлов, Курс загальної фізики для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник.

Перейти...


Dinamo-Minsk free sex movie dgivning samt cheap off white News web Womens Sport Shoes Online Shop Baseball klima, energi best cheap phone from china Shopping