Pașapoarte
Permise și înmatriculări auto
Apostilă

Mesajul Prefectului:
   Începând cu data de 9 martie 2017 exercit funcția publică de prefect al județului Teleorman. Această calitate mă onorează și îmi oferă responsabilitatea de a veghea la aplicarea și respectarea legii și la implementarea programului de guvernare la nivelul județului nostru.
    Doresc să îi asigur pe cetățenii județului Teleorman de faptul că la Instituția Prefectului, precum și la serviciile din subordine, vor fi respectate următoarele principii: legalitatea, transparenţa şi liberul acces la informaţiile de interes public, responsabilitatea şi orientarea către cetăţeni.
    De asemenea, ne vom implica în asigurarea condițiilor legale pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor asumate de administrația locală și vom avea o bună colaborare cu reprezentanții celorlalte instituții publice din județ, cu reprezentanții autorităților locale, astfel încât să acționăm coordonat și eficient pentru rezolvarea oricăror probleme.
    Rolul administraţiei este acela de a gestiona interesul general în numele cetăţenilor şi pentru aceștia. De aceea voi exercita această funcţie având în vedere asigurarea, în condiţiile legii, a interesului public general, spre binele tuturor cetăţenilor judeţului.
    Întreaga activitate, a mea și a colegilor mei, va sta sub semnul onestității, transparenței și respectului față de lege, astfel încât Instituția Prefectului – Județul Teleorman să fie cu adevărat garantul respectării legii și ordinii publice la nivel local.
PREFECT
Florinel DUMITRESCU